REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki /

Fundusz pracy. Kto może być zwolniony z płacenia składek?

Przedsiębiorcy zobowiązani są opłacać składkę na Fundusz Pracy za siebie i swoich pracowników. Jest to fundusz celowy, w ramach którego gromadzone są środki pieniężne na promocję zatrudnienia i aktywizację osób bezrobotnych. Co warto wiedzieć o Funduszu Pracy? Kto jest zobowiązany odprowadzać na niego składki, a w jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia?

04.10.2023
8:24
Fundusz pracy. Kto może być zwolniony z płacenia składek?
REKLAMA

Czym jest Fundusz Pracy?

REKLAMA

Fundusz Pracy prowadzony jest przez ministra pracy i polityki społecznej. Ma on charakter celowy, a pieniądze gromadzone w jego ramach przeznaczane są na promocję zatrudnienia oraz aktywizację osób bezrobotnych. Mogą więc być wydatkowane na:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • szkolenia dla bezrobotnych.

Ponadto z Funduszu Pracy finansuje się staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek czy położnych.

Kto zobowiązany jest opłacać składkę na Fundusz Pracy?

Składka na Fundusz Pracy odprowadzana jest przez przedsiębiorców – opłacają oni daninę zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Wynosi ona 2,45 proc. podstawy wymiaru. W przypadku pracowników finansowana jest w całości przez pracodawcę, zatem nie obciąża ich wynagrodzenia.

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy powstaje w momencie objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. Oznacza to, że składka ta przypisana jest nie tylko do osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, lecz również do zleceniobiorców. Tymczasem przedsiębiorcy muszą opłacać ją z własnych środków. Mają na to czas do 15. lub 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Termin jest więc tożsamy z terminem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Składki to niejedyne źródło „utrzymania” Funduszu Pracy. Jest one zasilany również:

 • z dotacji budżetowych,
 • z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 • ze środków unijnych.

Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy?

Przedsiębiorcy, co do zasady, zobowiązani są odprowadzać za pracowników i zleceniobiorców składkę na Fundusz Pracy. Niemniej jednak ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia, które dotyczy:

 • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego – składki nie opłaca się przez 36 miesięcy,
 • osób, które ukończyły 50. rok życia, a przed nawiązaniem stosunku pracy przez co najmniej 30 dni pozostawały bezrobotne – składki nie opłaca się przez 12 miesięcy,
 • osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy, które nie ukończyły 30. roku życia – składki nie płaci się przez 12 miesięcy,
 • kobiet po 55. i mężczyzn po 60. roku życia – prawo do zwolnienia przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto wiek ustawowy,
 • pracowników, którzy ze wszystkich tytułów nie osiągają minimalnego wynagrodzenia,
 • zleceniobiorców, jeśli przedsiębiorcy nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę.

Składki na Fundusz Pracy nie płacą przedsiębiorcy, którzy opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasadach.

Więcej o składkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy w 2023 roku?

Składka na Fundusz Pracy wynosi zawsze 2,45 proc. podstawy wymiaru. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zależy więc bezpośrednio od kwoty wynagrodzenia brutto, natomiast u przedsiębiorców przyjmuje ona pewną stałą wartość. Obecnie wynosi 101,94 zł dla osób opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych. Tymczasem właściciele nowo powstałych firm mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS, opłacając na Fundusz Pracy składkę w wysokości 26,46 zł. Dane te dotyczą okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA