REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Pieczątka firmowa. Co mówią o niej przepisy? Kiedy warto ją wyrobić?

Pisma przygotowywane przez przedsiębiorców często opatrzone są pieczątką, jednak przepisy nie nakładają obowiązku posiadania pieczęci firmowej. Pomimo tego, warto zdecydować się na jej wyrobienie, gdyż znacznie ułatwia załatwienie wielu spraw urzędowych oraz biznesowych.

30.09.2023
6:01
Pieczątka firmowa. Co mówią o niej przepisy?
REKLAMA

Żaden akt prawny nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczątki. Ustawodawca jako dane identyfikujące wymienia jednie numer NIP oraz nazwę firmy. Oznacza to, że ani w momencie zakładania działalności gospodarczej, ani w żadnym innym, przedsiębiorca nie musi wyrabiać pieczątki firmowej. Ustawodawca wprowadził jednak kilka wyjątków od powszechnie obowiązującej reguły. Pieczęcią muszą legitymować się osoby, wykonujące zawód:

REKLAMA
 • lekarza,
 • pielęgniarki,
 • lekarza weterynarii,
 • położnej,
 • diagności laboratoryjni,
 • instruktorzy nauki jazdy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pieczęć wyżej wymienionych zawiera inne dane, niż tradycyjna pieczątka firmowa. Musi się na niej znaleźć między innymi imię i nazwisko oraz numer pozwolenia wykonywania zawodu.

Jakie elementy powinna zawierać pieczątka firmowa?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się wyrobić pieczątkę firmową, powinien uwzględnić w niej:

 • pełną nazwę firmy,
 • adres siedziby,
 • dane kontaktowe,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, obowiązkowe jest podawanie wyłącznie numeru REGON, o ile takowy oczywiście został nadany. O tym, jakie inne elementy znajdą się w pieczątce, przedsiębiorca decyduje we własnym zakresie. Niemniej, jednak jeśli już posiada pieczątkę, powinna ona stanowić czynnik identyfikacyjny, tak aby osoba postronna wiedziała, o jaką firmę chodzi.

Obowiązek posiadania pieczątki firmowej w praktyce

Jak wspomniano wyżej, ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Od tej reguły istnieje kilka wyjątków, jednak wynikają one z kwestii praktycznych, w tym odpowiedzialności zawodowej. Tymczasem przedsiębiorcy często spotykają się z twierdzeniem, jakoby musieli posiadać pieczątkę, chcąc załatwić na przykład sprawę w urzędzie. Rzeczywiście, wiele wzorów wniosków zawiera na nią miejsce, lecz urzędnik w żadnym wypadku nie może wymagać przedstawienia przez przedsiębiorcę pieczątki.

Jak zareagować, jeśli uporczywie twierdzi, że nie przyjmie pisma bez stempla? W takiej sytuacji należy przytoczyć art. 20 ust. 2 i 4 ustawy o prawie przedsiębiorców z 08.03.2018 r., z którego wynika, że tylko NIP i nazwa firmy są danymi identyfikującymi przedsiębiorcę. Z taką argumentacją nie sposób walczyć, dlatego urzędnik powinien przyjąć wniosek natychmiastowo.

Przedsiębiorca może również dodać w miejscu przeznaczonym na pieczątkę adnotację „nie posiadam pieczątki”, podpisując się imieniem i nazwiskiem.

Więcej o prowadzeniu biznesu przeczytasz na Spider's Web:

Problematyczne dla właścicieli firm, którzy nie zdecydowali się na pieczątkę firmową, może być załatwienie sprawy w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym. Niektóre instytucje tworzą wewnętrzne regulaminy, w których znaleźć można adnotację o konieczności opatrzenia wniosku czy innego dokumentu pieczątką firmową. Takie rozwiązanie wydaje się dyskusyjne, zwłaszcza że ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku wyrobienia pieczątki. Z drugiej strony, trudno polemizować z polityką banku, mogąc skorzystać z oferty innego, który nie wymaga od klientów jej posiadania.

REKLAMA

Pieczątka firmowa. Kiedy warto ją wyrobić?

Pieczątka firmowa to pomocne narzędzie, które jednocześnie może przysłużyć się działaniom marketingowym przedsiębiorstwa. Pozwala w krótkim czasie zidentyfikować firmę, a także nawiązać współpracę z bankiem czy ubezpieczycielem. Pieczątka przyda się zwłaszcza właścicielom dużych firm, które działają na szeroką skalę. Mniejsze znaczenie ma natomiast w kontekście przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a zwłaszcza samozatrudnionych. Jej wyrobienie nie kosztuje zbyt wiele, natomiast pozwala ona bez większych problemów załatwić sprawy urzędowe czy związane z zakupem produktów finansowych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA