REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Badanie techniczne samochodu. Brak pieczątki będzie oznaczał poważne kłopoty

Obowiązkowe badanie techniczne pojazdu ma miejsce raz w roku i warunkuje dopuszczenie go do poruszania się po drodze. Choć kierowcy niechętnie udają się na badanie, należy pamiętać, że ma ono na celu ocenę stanu technicznego pojazdu, dbając tym samym o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

18.08.2023
6:16
samochody-wiek-stacje-kontroli
REKLAMA

Obowiązkowe badanie techniczne czy przegląd samochodu?

REKLAMA

Kierowcy używają pojęć „badanie techniczne” oraz „przegląd samochodu” zamiennie, jednak warto uświadomić sobie, że mają one różne znaczenia. Badanie techniczne pozwala dopuścić pojazd do ruchu i musi zostać wykonane na odpowiedniej stacji diagnostycznej. Jest obowiązkowe, co wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Tymczasem przegląd samochodu wykonywany jest na stacjach prywatnych i wynika z zaleceń producenta pojazdu. Nie jest obowiązkowy, ale pozwala zachować gwarancję bądź upewnić się, czy samochód jest w pełni sprawny. Terminy badania technicznego oraz przeglądu samochodu nie muszą być ze sobą zbieżne.

Jak często wykonuje się badanie techniczne?

Większość kierowców przyzwyczajona jest do tego, że na badanie techniczne zgłasza się raz w roku. Niemniej jednak od tej reguły obowiązują pewne wyjątki. W przypadku samochodów nowych, których masa nie przekracza 3,5 tony, pierwsze badanie wykonuje się przed upływem 3 lat od rejestracji, natomiast drugie przed upływem kolejnych 2 lat. Natomiast ciągniki rolnicze i motorowery bada się co 2 lata.

Od nowości coroczne badanie przechodzić muszą między innymi taksówki, pojazdy używane do nauki jazdy oraz samochody przystosowane do przewożenia 5-9 osób, wykorzystywane do celów zarobkowych. Kierowca może również otrzymać skierowanie na dodatkowe badanie techniczne. Wystawiane jest ono przez organy kontroli ruchu drogowego jeśli istnieje podejrzenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu, uczestniczył w wypadku drogowym (w których zostały naruszone ważne elementy konstrukcyjne) lub zagraża środowisku naturalnemu.

Gdzie udać się na badanie techniczne?

Badanie techniczne można wykonać na podstawowej stacji kontroli pojazdu, jeśli masa samochodu nie przekracza 3,5 tony. Nie obowiązuje tutaj rejonizacja, zatem samochód zarejestrowany w Krakowie może zostać przebadany w Warszawie. W Polsce działają również okręgowe stacji kontroli pojazdu, do których muszą zgłosić się właściciele samochodów:

  • po wypadku,
  • w których dokonano zmian konstrukcyjnych,
  • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,
  • przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • o masie przekraczającej 3,5 tony.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Koszt badania technicznego pojazdu pokrywa właściciel. Obecnie kwota pobierana przez stację wynosi 99 zł w przypadku samochodów osobowych. Kierowcy, których pojazdy zasilane są autogazem, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 64 zł. Za przegląd pojazdu należy zapłacić jeszcze przed rozpoczęciem badania. W przypadku, gdy samochód nie przejdzie przeglądu, opłata nie zostanie zwrócona. Nie oznacza jednak, że całkowicie przepada, a kierowca będzie musiał po raz kolejny ponieść stosunkowo wysokie koszty. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i układów, w których stwierdzono usterki, będzie tańsze (jeśli kierowca naprawi je i zgłosi się ponownie na badanie w ciągu 14 dni) – przykładowo, przegląd działania amortyzatorów jednej osi kierowca zapłaci 14 zł.

Jakie konsekwencje niesie za sobą brak ważnego badania technicznego?

Niewykonanie badania technicznego w terminie powoduje, że pojazd nie może poruszać się po drogach. Jeśli policja odkryje, że kierowca użytkuje nieprzebadany samochód, ma prawo nałożyć karę w wysokości 500 zł. Jeszcze poważniejsze konsekwencje niesie za sobą udział w wypadku samochodem, który nie ma ważnego przeglądu. Brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym jest bowiem podstawą do odmowy przez ubezpieczyciela świadczenia z OC lub AC. W najlepszym przypadku wypłaci on znacząco zmniejszone odszkodowanie, które jednak niekoniecznie pokryje koszty związane z naprawą pojazdu.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA