REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

Emerytury stażowe. Kiedy będzie można przejść?

Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji, zakładający wprowadzenie emerytur stażowych. Zgodnie z założeniami świadczenie można by pobierać bez względu na wiek, gdyż kluczowym czynnikiem byłby okres składkowy.

02.03.2024
7:32
jaką dostanę emeryturę
REKLAMA

Emerytury stażowe to pomysł, który pojawił się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych, wniesionym przez NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z nim nabycie prawa do emerytury nie następowałoby z racji wieku, a posiadania odpowiednio długiego okresu składkowego. Dla kobiet miałby on wynosić 38 lat, a dla mężczyzn 43 lata. Dodatkowy warunek dotyczy wysokości emerytury – nie może być ona niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego.

REKLAMA

Zmiany miałyby objąć wszystkich pracowników, bez względu na to, czy wykonują oni obowiązki w warunkach szkodliwych. Obecnie emerytury stażowe nie funkcjonują, choć przedstawiciele niektórych grup zawodowych mogą pobierać świadczenie emerytalne wcześniej, jeśli posiadają odpowiedni okres składkowy.

Jakie zalety ma emerytura stażowa?

Emerytura stażowa miałaby być wsparciem dla osób, które ze względu na stan zdrowia bądź z innych powodów, dla których nie chcą kontynuować zatrudnienia. Obecnie warunkiem pobierania świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie minimalnego wieku – 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Po nowelizacji wiek świadczeniobiorcy nie miałby już znaczenia – istotny byłby wyłącznie okres składkowy. W praktyce oznacza to, że kobieta, która rozpoczęła pracę po ukończeniu 18. roku życia, mogłaby przejść na emeryturę w wieku 56, a więc o 4 lata wcześniej, niż obecnie. Emeryci wcześniej wchodziliby w okres ochronny, który stanowi dla nich pewne zabezpieczenie przed utratą zatrudnienia. Emerytura stażowa to dobrowolne rozwiązanie – każdy, kto chce kontynuować zatrudnienie pomimo spełnienia warunków do otrzymania świadczenia, będzie do tego uprawniony.

Więcej poradników emerytalnych w Bizblog.pl

Wątpliwości społeczne na tle emerytur stażowych

Emerytury stażowe to wyczekiwane przez wielu pracowników rozwiązanie prawne, ale eksperci nie wypowiadają się o nim w superlatywach. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na fakt, iż okres składkowy dla pracowników, którzy decydują się na studia wyższe, zwykle zaczyna się później. W praktyce kobieta, która rozpocznie pracę w wieku 25 lat, będzie mogła przejść na emeryturę dopiero po ukończeniu 63. roku życia, a więc 3 lata później, niż obecnie. Nie rozwiązano również problemu osób, które z jakichś powodów muszą zrezygnować na pewien czas z zatrudnienia. Eksperci upatrują się więc mimowolnego podnoszenia wieku emerytalnego oraz niższych świadczeń dla tych, którzy zdecydują się przejść na „wcześniejszą” emeryturę.

Emerytury stażowe obecnie

REKLAMA

W obecnych rozwiązaniach prawnych emerytury stażowe nie funkcjonują. Na mocy odrębnych przepisów przedstawiciele niektórych zawodów mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne wcześniej, niż wynikałoby to z normalnych zasad. Niemniej jednak bardzo istotnym czynnikiem jest nie tylko staż pracy, ale również wiek. Przykładowo, górnik może przejść na emeryturę w wieku 50 lub 55 lat. Choć czasami można usłyszeć o emeryturach stażowych, to tak naprawdę mamy do czynienia z emeryturami wcześniejszymi, przyznawanymi na mocy właściwych przepisów.

Tymczasem proponowane zmiany w ustawie miałyby dotyczyć każdego pracownika. Szczegółowe rozwiązania dotyczące takich czynników, jak staż pracy nie są jeszcze znane. Zmiany miałyby wejść w życie w drugiej połowie 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że to nie pierwszy projekt dotyczący emerytur stażowych, który znalazł się w Sejmie. Prace nad poprzednim odbywały się w 2021 roku, ale finalnie zmiany nie weszły w życie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA