REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

Waloryzacja rent i emerytur. Sprawdź, czy ZUS się nie pomylił

Emerytury i renty to świadczenia podlegające corocznej waloryzacji. Co roku są podwyższane w oparciu o wskaźnik inflacji i tempo wzrostu wynagrodzeń w roku ubiegłym. Do podwyższenia świadczeń dochodzi zawsze 1 marca, jednak w 2024 będzie rokiem wyjątkowym, bo zapowiadane są aż dwie waloryzacje. O ile w sumie wzrosną świadczenia seniorów?

01.03.2024
8:27
Waloryzacja rent i emerytur. Sprawdź, czy ZUS się nie pomylił
REKLAMA

Waloryzacja marcowa w 2024 r. wyniesie 12,12 proc. Aby otrzymać wysokość nowego świadczenia, wystarczy pomnożyć świadczenie otrzymywane w 2023 r. przez 1,1212. Otrzymamy wtedy wartość emerytury bądź renty, którą powinniśmy otrzymać od 1 marca 2024 r.

REKLAMA

Emerytury i renty podlegają waloryzacji co roku – wynika to bezpośrednio z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, natomiast może okazać się wyższa, co oczywiście jest korzystne dla seniora.

Kwota waloryzacji uzależniona jest bezpośrednio od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Prezes GUS 15 stycznia 2024 roku podał, iż wskaźnik ten w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynosi 111,9. Oznacza to średni wzrost cen dóbr i usług na poziomie 11,9 proc. Drugim kluczowym wskaźnikiem jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Jak ogłosił prezes GUS, w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł. Realny przyrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynosi 1,1 proc. Uwzględniając oba wskaźniki, emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o 12,12 proc.

Przykładowe stawki emerytur po 1 marca 2024 roku

Wysokość emerytury po 1 marca 2024 roku będzie zależała od kwoty bazowej świadczenia. Jeśli jako wskaźnik przyjmiemy 12,12 proc., to:

  • emerytura minimalna wynosić będzie 1780,96 zł (wzrost o 175,00 zł),
  • emerytura o wysokości 2500 zł przed waloryzacją wyniesie 2803,50 zł,
  • emerytura o wysokości 3500 zł przed waloryzacją wyniesie 3924,50 zł,
  • emerytura o wysokości 5000 zł przed waloryzacją wyniesie 5606,00 zł,
  • emerytura o wysokości 7000 zł przed waloryzacją wyniesie 7848,00 zł.

O ile wzrosną renty po 1 marca 2024 roku?

Stawki rent również zostaną zwaloryzowane po 1 marca 2024 roku. Świadczenie będzie wynosić w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej – 1780,96 zł brutto (wzrost o 192,52 zł).

Które świadczenia zostaną zwaloryzowane?

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia z ZUS, ale również emerytalne trzynastki i czternastki. Podwyżkę uzyskają też osoby pobierające emeryturę pomostową oraz świadczenie kompensacyjne. Waloryzacji podlegają też dodatki do emerytur, w tym dodatek pielęgnacyjny. Niemniej jednak na wyższe świadczenie nie mogą liczyć osoby pobierające emeryturę wyjątkową. Jest ona wypłacana emerytom, którzy ukończyli 100. rok życia. Kwota tego świadczenia wynosi obecnie 5540,25 zł i może ulec podwyższeniu, ale na odrębnych zasadach.

Więcej wiadomości Bizblog.pl o waloryzacji świadczeń ZUS

Druga waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku?

REKLAMA

Emerytury i renty waloryzowane są raz w roku, dokładnie 1 marca. Niemniej jednak w 2024 rząd planuje zwaloryzować świadczenia po raz drugi, dzięki czemu seniorzy zyskają jeszcze więcej. Obecnie nie są znane szczegóły drugiej waloryzacji (przyjmuje się jednak, że miałaby ona mieć miejsce we wrześniu), nie wiadomo więc, jaki dokładnie wskaźnik będzie brany pod uwagę. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zastosowanie tego samego wskaźnika, jak w przypadku waloryzacji marcowej, ale w ujęciu półrocznym. Dotyczyłby on średniego wzrostu cen w I półroczu 2024 roku.

Eksperci uważają, że wskaźnik drugiej waloryzacji mógłby też stanowić różnicę pomiędzy średnią inflacją w I połowie roku a 5 punktami procentowymi. Wtedy jednak seniorzy niewiele mogliby zyskać – mowa byłaby raczej o wzrostach na poziomie kilkudziesięciu złotych. Z drugiej strony, podwyżka płacy minimalnej w drugiej połowie roku również będzie symboliczna, stąd niektórzy uważają, że pozostałe świadczenia nie muszą znacząco wzrosnąć. Szczegóły dotyczące drugiej waloryzacji nie są jeszcze znane, a sugerowane kwoty czy wskaźniki to wyłącznie hipotezy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA