REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

Waloryzacja rent i emerytur. Jeszcze tylko kilka dni

Jeszcze tylko kilka dni dzieli emerytów i rencistów od wyższej kwoty świadczenia. Już od 1 marca będzie miała miejsce kolejna waloryzacja. Jakich podwyżek mogą spodziewać się seniorzy?

23.02.2024
14:15
podniesienie wieku emerytalnego
REKLAMA

Wraz z początkiem marca wzrosną renty i emerytury o 12,12 proc. To oczywiście nie znaczy, że już pierwszego dnia miesiąca ZUS od razu przeleje wszystkim seniorom podwyższone świadczenia. Otrzymają je zgodnie z terminami wypłat. ZUS przekazuje seniorom środki siedem dni w miesiącu: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

REKLAMA

Podwyżki dla emerytów i rencistów

W marcu ubiegłego roku emeryci i renciści otrzymali w skutek waloryzacji wyższe świadczenie o 14,8 proc. Zastosowano również gwarantowaną podwyżkę dla tych, którzy otrzymują emeryturę minimalną, o 250 zł brutto, co dało 227,5 zł netto. Dzięki temu emerytura minimalna wyniosła 1588,44 zł.

W tym roku podwyżki będą nieco niższe niż w ubiegłym roku, a świadczenia wzrosną od przyszłego miesiąca o 12,12 proc.

Waloryzacją zostaną objęte świadczenia długoterminowe, takie jak m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Również zwiększy się kwota dodatków do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W marcu 2024 r. emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. Ostateczna wysokość wskaźnika została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wynosi 112,12 proc. - przypomina ZUS.

Więcej o emeryturach i rentach przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile wyniosą świadczenia po waloryzacji?

ZUS opublikował listę niektórych świadczeń przed i po waloryzacji:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna – wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto,
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł brutto,
  • kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – zwiększy się do 2419,33 zł brutto,
  • świadczenie honorowe dla stulatków – osoby, które swoje setne urodziny będą obchodzić po 29. lutego 2024 r., otrzymają miesięcznie świadczenie w wysokości 6246,13 zł brutto,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – z 553,30 zł do 620,36 zł brutto,
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – z 294,39 zł do 330,07 zł brutto,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł brutto,
  • ryczałt energetyczny – wzrośnie z 255,17 zł do 299,82 zł brutto.

Co należy zrobić, aby otrzymać wyższe świadczenie?

Nic. Podobnie, jak w przypadku zwiększenia świadczenia rodzinnego z 500 zł na 800 zł, również świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane automatycznie.

REKLAMA

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury - informuje ZUS.

Informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić wcześniej na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA