REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Czy warto wyrobić kartę EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia korzystanie z pomocy medycznej w krajach unijnych. Jest niezbędna w czasie wakacyjnego wyjazdu, a także w przypadku wyjazdu do pracy zagranicę. Jak ją wyrobić i jakie świadczenia można dzięki niej uzyskać?

11.08.2023
7:47
Czy warto wyrobić kartę EKUZ?
REKLAMA

Czym jest EKUZ i gdzie honorowana jest karta?

REKLAMA

Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego bądź mające prawo do finansowania świadczeń medycznych ze środków publicznych leczą się bezpłatnie nie tylko w Polsce, lecz również będąc za granicą. Uprawnia je do tego karta EKUZ, która wydawana jest przez NFZ. Kartę honorują:

 • kraje Unii Europejskiej,
 • Wielka Brytania,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria,
 • Liechtenstein.

Ubezpieczeni mogą również leczyć się za darmo na Islandii oraz na niektórych terytoriach zamorskich, należących do państw europejskich. Karta nie jest natomiast honorowana w Monaco, San Marino, Watykanie, na wyspach Normandzkich i wyspie Man.

Jakie świadczenia medyczne można uzyskać w ramach EKUZ?

Posiadacze karty EKUZ mogą korzystać ze świadczeń medycznych, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie, w przypadkach nagłych. NFZ nie pokryje natomiast kosztów leczenia planowanego. Jeśli będąc na wakacjach, ubezpieczonego rozboli ząb, będzie mógł udać się do dentysty, a fundusz pokryje koszty leczenia. Finansowaniu nie podlega natomiast wizyta u stomatologa, w ramach której na przykład zostanie usunięty kamień nazębny.

Ubezpieczony może korzystać ze świadczeń na tych samych zasadach, jak obywatele kraju, do którego się udaje. Oznacza to, że nie wszystkie usługi medyczne będą całkowicie bezpłatne. Przykładowo, wzywając we Francji lekarza, trzeba będzie pokryć 30 proc. jego wynagrodzenia, natomiast za pobyt w niemieckim szpitalu należy zapłacić 10 euro dziennie. Zwykle opłaty, jakie ponosi pacjent, są stosunkowo niskie, jednak warto upewnić się, w jakich sytuacjach będzie trzeba pokryć niezbędne wydatki.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Karta EKUZ wydawana jest bezpośrednio w oddziale NFZ, przy czym ubezpieczonych nie obowiązuje rejonizacja. Wniosek można też złożyć elektronicznie (przez ePUAP lub Internetowe Konto Pacjenta). Kartę odbiera się osobiście (składając wniosek w oddziale, wydawana jest od ręki), może też zostać przesłana pocztą – taką opcję należy zaznaczyć we wniosku. Co do zasady, wnioskując o EKUZ online, NFZ ma 5 dni na odpowiedź. Niemniej jednak w okresie letnim czas rozpatrywania wniosków może ulec wydłużeniu do nawet kilkunastu dni. Wniosek może złożyć sam ubezpieczony bądź jego pełnomocnik. Co istotne, karta EKUZ przypisana jest do konkretnej osoby, zatem wszyscy podróżujący muszą ją wyrobić we własnym zakresie. Rodzice składają wniosek w imieniu dzieci.

Na jak długo wydawana jest karta EKUZ?

Okres ważności karty EKUZ zależy od tytułu, z którego wnioskujący został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznawana jest na:

 • 20 lat – osobom pobierającym świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny,
 • 5 lat – osobom, które pobierają świadczenie emerytalne, jednak nie osiągnęły wieku emerytalnego,
 • 3 lata – osobom zatrudnionym na etacie, pobierającym zasiłek bądź prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • 18 miesięcy – osobom pobierającym rentę, które nie ukończyły 18 lat, studentom i uczniom, osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • 6 miesięcy – nieubezpieczonym kobietom w ciąży i w okresie połogu, osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia,
 • 2 miesiące – bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz innym osobom, niewymienionym wyżej.

Przed wyjazdem zagranicę warto upewnić się, czy poprzednio wydana karta wciąż jest ważna.

REKLAMA

Jak rozliczane są koszty leczenia?

Rozliczenie kosztów leczenia powinno odbywać się pomiędzy NFZ i jego odpowiednikiem w danym państwie. Niemniej jednak pacjent może zostać zobligowany do poniesienia kosztów we własnym zakresie, które następnie rozstaną mu zwrócone. W tym celu należy złożyć wniosek o refundację, który znajduje się na stronie internetowej NFZ. Pomimo tego, pacjent, który chce skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej, zobowiązany jest okazać świadczeniodawcy EKUZ wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość – dowodem osobistym kub paszportem.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA