REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Czym jest Biała Lista podatników VAT i jak się na niej znaleźć?

Biała lista podatników VAT to wykaz, który pomaga przedsiębiorcom weryfikować kontrahentów przed dokonaniem płatności na ich rzecz. Zawiera ona informacje o konkretnym podatniku, umożliwiając jednocześnie ustalenie jego statusu w kontekście podatku VAT.

19.04.2023
6:53
podatek od towarów i usług
REKLAMA

Czym jest biała lista podatników VAT i gdzie ją znaleźć?

REKLAMA

Biała lista podatników VAT funkcjonuje od 1 września 2019 roku, stanowiąc jeden ogólny rejestr podmiotów:

 • zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT,
 • niezarejestrowanych do celów podatkowych,
 • wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów – nie trzeba przy tym spełniać dodatkowych warunków, aby uzyskać do niej dostęp. Biała lista podatników VAT pozwala:

 • sprawdzić, czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT,
 • dowiedzieć się, dlaczego kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru bądź do niego przywrócono,
 • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki należy wykonać przelew

Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podlega aktualizacji raz na dobę (w dni robocze), zatem zawsze można znaleźć w niej potrzebne informacje, mając pewność, że są one prawdziwe.

W jakim celu należy sprawdzać białą listę podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to narzędzie, którego celem jest między innymi przeciwdziałanie wyłudzeniom w zakresie podatku VAT. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest przekazanie kontrahentowi środków pieniężnych z tytułu dokonanych dostaw lub wykonanych usług na rachunek, który figuruje na liście. Nie jest więc istotne, jaki dokładnie numer konta został podany na fakturze czy w innym dokumencie sprzedaży – nabywca zobowiązany jest z mocy prawa dokonać płatności na ten, który widnieje na białej liście. Jeśli tego nie zrobi, a kwota transakcji przekroczy 15 000 zł, to:

 • traci prawo do zakwalifikowania poniesionego wydatku jako koszt uzyskania przychodu, nawet gdy ten spełnia ustawowe przesłanki,
 • ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

W przypadku wykonania przelewu na inny rachunek, podatnik może uniknąć konsekwencji, jeśli poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od momentu realizacji transakcji. Niemniej jednak sankcje nie zostaną nałożone wyłącznie, gdy przelew wykonany był metodą podzielonej płatności. Zgodnie z literą prawa, przelew wychodzący w danym dniu musi zostać przekazany na rachunek widniejący na białej liście. W praktyce oznacza to brak możliwości przygotowania paczki przelewów wcześniej bez upewnienia się, czy pieniądze trafią na właściwe konto.

Jak znaleźć się na białej liście podatników VAT?

Przedsiębiorcy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków, aby znaleźć się na białej liście podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pobiera bowiem niezbędne dane z rejestrów publicznych. Jeśli jednak znajdują się w nim błędne informacje, można wystąpić o ich sprostowanie. W sytuacji, gdy rachunek przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT nie figuruje na białej liście, powinien on:

 • upewnić się, że rachunek bankowy ma status rachunku rozliczeniowego,
 • sprawdzić, czy obecnie używany rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego (osoby prowadzące JDG mogą dokonać zgłoszenia poprzez formularz CEIDG-1),
 • upewnić się, czy bank przekazał numer rachunku do STIR (systemu izby rozliczeniowej).

W przypadku dalszych problemów z uwidocznieniem numeru rachunku podatnik powinien wyjaśnić sprawę w banku lub zgłosić ją w urzędzie skarbowym. Figurowanie na białej liście podatników VAT jest bowiem niezbędne w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA