REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Faktura VAT marża. Kiedy przedsiębiorca ma prawo ją wystawić?

Faktura VAT marża to dokument, który przedsiębiorca ma prawo wystawić jedynie w określonych przypadkach. Podatek VAT nalicza się wtedy nie od kwoty sprzedaży, a wyłącznie od marży, jaką nałożył sprzedawca.

28.08.2023
21:39
plik-JPK-V7-rozliczenie-podatku
REKLAMA

Czym charakteryzuje się faktura VAT marża?

REKLAMA

W fakturze VAT marża podstawę opodatkowania nalicza się inaczej niż w standardowych dokumentach zakupu. Jest nią bowiem marża narzucona przez sprzedawcę. Jako marżę przyjmuje się różnicę pomiędzy ceną zakupu towaru lub usługi, a ceną sprzedaży pomniejszoną o podatek VAT. Przykładowo, jeśli podatnik nabył towar za 1000 zł, a odsprzedał za 1500 zł, to opodatkowaniu podlega wyłącznie kwota 500 zł. Przedsiębiorca odprowadza tym samym do urzędu podatek VAT niższej wartości. Faktura VAT marża ma zastosowanie jedynie w dostawie:

 • usług turystycznych,
 • towarów używanych,
 • antyków,
 • przedmiotów kolekcjonerskich,
 • dzieł sztuki.

Dla każdej z wymienionych dostaw przewidziano odrębną procedurę naliczania podatku VAT.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT marża?

Faktury VAT marża należy przede wszystkim oznaczyć w prawidłowy sposób, tak aby zastosowana procedura opodatkowania nie budziła wątpliwości. Musi więc znaleźć się w nich dopisek „procedura marży”. Dokument powinien zawierać również:

 • kolejny numer ewidencyjny,
 • datę wystawienia,
 • datę sprzedaży,
 • nazwy stron transakcji,
 • adresy i numery NIP stron transakcji,
 • nazwę towaru/usługi,
 • kwotę należności.

W fakturze nie podaje się stawek podatku ani kwoty netto, jednak sprzedawca zobowiązany jest w prawidłowy sposób obliczyć wartość podatku, który następnie odprowadzi do urzędu skarbowego.

Faktura VAT marża – usługi turystyczne

Podatnik ma prawo wystawić fakturę VAT marża, jeśli świadczy usługi turystyczne bezpośrednio na korzyść turysty. Tymczasem w przypadku, gdy niektóre usługi odsprzedaje, natomiast inne świadczy we własnym zakresie, to drugie z wymienionych opodatkowuje na zasadach ogólnych. Stawka podatku VAT wynosi 23 proc., jednak gdy usługa świadczona jest całkowicie lub częściowo poza terytorium UE, można zastosować stawkę 0 proc. Wystawiając fakturę, należy umieścić na niej dopisek „procedura marży dla biur podróży”.

Faktura VAT marża – towary używane, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki

Zgodnie z ustawą o VAT za towary używane uważa się takie, które nadają się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub będąc po naprawie. W ich przypadku ma zastosowanie podstawowa stawka VAT (23 proc.), chyba że towary są przedmiotem eksportu – wtedy opodatkowuje się je według stawki 0 proc. Tymczasem, korzystając z procedury VAT marża w przypadku antyków, przedmiotów kolekcjonerskich lub dzieł sztuki, podatnik zobowiązany jest poinformować naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania. Zawiadomienie jest ważne przez dwa lata. Wymienione dobra opodatkowuje się według stawki 23 proc., natomiast stawka 8 proc. ma zastosowanie, gdy są one przedmiotem importu lub zostały nabyte bezpośrednio od twórcy lub spadkobiercy.

Czytaj też:

Procedura marży. O czym warto pamiętać?

Stosowanie procedury marży w sprzedaży wymienionych wyżej towarów i usług jest prawem, a nie obowiązkiem. Przedsiębiorca może więc opodatkować transakcję na zasadach ogólnych, jeśli uzna to za stosowne. Niemniej jednak naliczanie podatku VAT wyłącznie od marży jest korzystne, gdyż tym samym zmniejsza się zobowiązanie wobec fiskusa. Kupujący co prawda nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (nie jest on wyszczególniony na fakturze), jednak kwotę brutto może ująć w kosztach podatkowych, o ile oczywiście spełnione zostaną warunki ustawowe.

REKLAMA

Procedura marży nie ma zastosowania w każdym przypadku, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność mieszaną. Opodatkowaniu w korzystniejszy sposób podlegają wyłącznie towary i usługi wskazane w ustawie o VAT, pozostałe natomiast należy opodatkować na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę marża, nie wprowadza jej do rejestru VAT, natomiast ma obowiązek wprowadzić ją do ksiąg rachunkowych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA