REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Cashflow to jeden z najważniejszych elementów w biznesie. Jak go sporządzić?

Cashflow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, jest jednym z elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Pozwala między innymi ocenić, skąd pochodzi gotówka oraz w jaki sposób jest wykorzystywana. Jak go sporządzić i w jaki sposób interpretować?

01.09.2023
13:32
Cashflow. Jak go sporządzić?
REKLAMA

Jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych?

REKLAMA

Cashflow to dla analityków finansowych i inwestorów jeden z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Informuje o wpływach i wydatkach w trzech segmentach działalności:

  • operacyjnej,
  • finansowej,
  • inwestycyjnej.

Dzięki odpowiednio sporządzonemu cashflow istnieje możliwość dokonania rzetelnej oceny płynności finansowej jednostki. Pozwala on zinterpretować zmiany w środkach pieniężnych, jednak dla pełnego obrazu konieczne jest zestawienie ich ze zmianami, jakie miały miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Jak analizować cashflow?

Analiza cashflow stanowi przedmiot zainteresowania inwestorów, właścicieli jednostki oraz pracowników działu finansowego firmy. Na początek należy uświadomić sobie, o czym informują przepływy pieniężne z poszczególnych segmentów. W kontekście działalności operacyjnej, czyli podstawowej, pożądane jest uzyskanie nadwyżki wpływów nad wypływami. Taka sytuacja oznacza, że działalność, do której została powołana jednostka, przynosi efekty, pozwalając utrzymać płynność finansową. Tymczasem nadwyżka wpływów w działalności inwestycyjnej nie zawsze musi być dobrym znakiem. Na ogół oznacza wycofywanie się z inwestycji lub sprzedaż majątku, co z jednej strony może być etapem przygotowawczym do restrukturyzacji czy realizacji nowych przedsięwzięć, z drugiej strony może stanowić tak zwaną ostatnią deskę ratunku przez bankructwem. Natomiast nadwyżka wydatków nad wpływami na ogół oceniana jest pozytywnie, gdyż oznacza, że jednostka inwestuje oszczędności. O wiele bardziej problematyczna jest ocena przepływów w działalności finansowej. Nadwyżka oznacza tutaj pozyskiwania nowych funduszy w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji. Z jednej strony świadczy więc o zadłużaniu się jednostki, z drugiej strony może sugerować gromadzenie środków celem dokonywania nowych inwestycji.

Stan gotówki i jej ekwiwalentów

W analizie rachunku przepływów pieniężnych bardzo istotnym elementem jest stan gotówki oraz jej ekwiwalentów. Oceniając go, warto sprawdzić, jak zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których ujemne przepływy pieniężne występują w każdym segmencie działalności, lecz jednocześnie przedsiębiorstwo posiada znaczące zapasy gotówki. Wtedy też, choć warto zastanowić się, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy, nie może być mowy o rychłym bankructwie.

REKLAMA

Rachunek przepływów pieniężnych a sytuacja jednostki gospodarczej

Oceniając rachunek przepływów pieniężnych, należy wziąć pod uwagę między innymi sytuację, w jakiej obecnie znajduje się jednostka gospodarcza. Inaczej bowiem wygląda on w przedsiębiorstwach młodych, inaczej w tych, którym grozi niewypłacalność. Najważniejsza z punktu widzenia utrzymania się na rynku jest działalność operacyjna. To ona powinna przynosić podstawowe zyski, zatem ważne, aby w tym segmencie występowała nadwyżka wpływów nad wypływami. Wyjątek stanowią jednostki nowo powstałe, w których zwykle nadwyżka występuje jedynie w segmencie finansowym. Nadwyżka wypływów w działalności operacyjnej może oznaczać przejściowe problemy, dlatego istotne, aby w kolejnych okresach sprawozdawczych dążyć do poprawy parametrów. W jednostkach rozwijających się najczęściej nadwyżka wypływów nad wpływami występuje w segmencie inwestycyjnym. Skupiają się one bowiem na pozyskaniu finansowania i rozwoju. Niebezpieczne jest natomiast uzyskanie nadwyżki wypływów w każdym segmencie. Taka sytuacja stanowi ostrzeżenie przed bankructwem, dlatego należy skupić się na poprawie struktury finansowania i rozwoju działalności operacyjnej. Powyższe przykłady pokazują, że ocena cashflow musi nastąpić w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę ogólną kondycję jednostki.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA