REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Musisz złożyć VAT-R? Tłumaczymy, kiedy i gdzie złożyć deklarację

Deklarację VAT-R składają przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT lub uzyskać status podatnika VAT zwolnionego. Druk pozwala również zaktualizować dane dotyczące VAT-UE.

03.08.2023
16:31
Musisz złożyć VAT-R? Tłumaczymy, kiedy i gdzie złożyć deklarację
REKLAMA

Kiedy i gdzie należy złożyć VAT-R?

REKLAMA

Deklarację VAT-R składa się celem dokonania rejestracji jako czynny lub zwolniony podatnik VAT. Służy ona również zaktualizowaniu danych. Rejestracja dotyczy podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej bądź uprzednio byli zwolnieni z obowiązku rozliczania VAT. Warto pamiętać, że przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia, jeśli jego roczne obroty nie przekraczają kwoty 200 000 zł. W przypadku, gdy rozpoczyna on prowadzenie działalności w trakcie trwania roku podatkowego, należy zastosować stosowną proporcję, obliczając wysokość limitu.

Niemniej jednak sprzedaż niektórych towarów czy usług podlega bezwzględnemu opodatkowaniu VAT. Wykonując usługi prawnicze, jubilerskie czy budowlane, przedsiębiorcy mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy czynni. Deklarację VAT-R należy złożyć jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedsiębiorcy korzystający uprzednio ze zwolnienia, składają VAT-R przed dniem, w którym tracą do niego prawo. Jeśli dane, które zostały zawarte w złożonym już formularzu ulegną zmianie, przedsiębiorca zobowiązany jest zaktualizować je w ciągu 7 dni. Deklarację VAT-R składa się osobiście, we właściwym urzędzie skarbowym, albo elektronicznie.

Jak wypełnić deklarację VAT-R?

Deklaracja VAT-R składa się z części A, B oraz C. W części A określa się, w jakim celu oraz do którego urzędu skarbowego składany jest formularz. W części B należy podać dane podatnika, którego dotyczy deklaracja. Adres, który znajdzie się w VAT-R, powinien być umieszczany na fakturach sprzedaży i zakupu. Tymczasem część 3 podzielona jest na 3 podkategorie dotyczące:

 • okoliczności określających obowiązek podatkowy,
 • informacji związanych ze składaniem deklaracji,
 • informacji związanych z dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W części C określa się między innymi charakter prowadzonej działalności pod kątem podatku VAT (dotyczy przede wszystkim podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia), częstotliwość składania deklaracji podatkowych czy fakt dokonywania transakcji z podmiotami zagranicznymi (WNT, WDT, import towarów lub usług).

Czytaj też:

Skutki złożenia deklaracji VAT-R

Przedsiębiorca, który złoży deklarację VAT-R, zostanie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Stanie się to najwcześniej w dniu złożenia wniosku, o ile dane w nim zawarte nie będą budziły żadnych wątpliwości. Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić zarejestrowania przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT, jeśli:

 • dane podane w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą,
 • zgłoszenie dotyczy działalności fikcyjnej,
 • przedsiębiorca nie stawia się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego,
 • zachodzi podejrzenie, że prowadzona działalność ma na celu dokonywanie przestępstw skarbowych,
 • wobec składającego deklarację sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie z VAT a deklaracja VAT-R

REKLAMA

Deklarację VAT-R składają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT. Pojawia się jednak pytanie, czy prowadzący działalność, który chce i ma prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT, również musi wypełniać formularz? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma on takiego obowiązku. Ustawodawca umożliwia im jednak złożenie deklaracji, w której poinformują urząd o korzystaniu ze zwolnienia.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA