REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Podatki

Biała lista VAT. Minister wyjaśnia, co zrobić, gdy płatność za fakturę ma trafić na rachunek wirtualny

Od początku obowiązywania przepisów o „białej liście VAT” wątpliwości przedsiębiorców budził brak uwzględnienia w przepisach transakcji dokonywanych na rachunkach cesyjnych i wirtualnych, które nie zostały uwzględnione w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

10.02.2020
17:14
nowy podatek strach
REKLAMA

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły liczne zapytania i uwagi w tym zakresie. W związku z tym Adam Abramowicz zwrócił się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców.

W odpowiedzi resort zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów i zapewnił, że intencją ustawodawcy nie jest, by urzędy skarbowe otrzymywały zgłoszenia na rachunki, które często służą jednorazowym wpłatom.

undefined

Rachunki wirtualne nie trafią białą listę VAT

Minister finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT”, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu prawa bankowego, natomiast dokonane wpłaty na takie konto będą traktowane jakby trafiły na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie.

„Fakt, że tzw. rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w Wykazie nie oznacza, że podatnik dokonując płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu. Podatnik będzie mógł sprawdzić w Wykazie, czy dokonując zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe uprawniające do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Mianowicie, poprzez weryfikację numeru rachunku wirtualnego w Wykazie podatnik otrzyma informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu”

napisał resort finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczących wykazu podatników VAT.

Faktury od 15 tys. zł tylko na rachunek z białe listy

Od początku roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw każdy przedsiębiorca opłacający fakturę VAT opiewającą na co najmniej 15 tys. zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, czyli tzw. białą listą podatników VAT.

Sankcją za naruszenie tych obowiązków jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty w wykazie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

REKLAMA

Zawiadomienie takie chroni też przed solidarną odpowiedzialnością całym majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługi, który nie zapłacił podatku.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA