REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki
  3. Pieniądze

Firmowego rachunku Revolut nie da się dodać do białej listy VAT. Zapłacisz, grozi ci kara do 45 tys. zł

Brytyjski fintech przyznaje, że to prawda, ale przekonuje, że nie przeszkadza to w odbieraniu płatności z zagranicy. Niekompatybilność rachunków prowadzonych przez Revoluta z systemem polskiej skarbówki odkrył i opisał cashless.pl.

30.01.2020
16:59
biała lista jaka kara
REKLAMA

Jeden z użytkowników serwisu zwrócił uwagę na problem, próbując zastosować się do wytycznych Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

REKLAMA

W myśl przepisów, które weszły w życie od Nowego Roku, przy opłacaniu faktur na kwoty od 15 tys. zł wzwyż, podatnik, chcąc odliczyć podatek od towarów i usług, musi należność przelać na rachunek dodany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, tzw. białej listy VAT.

undefined

Revolut: Tak, to prawda. Nie da się dodać

– Wirtualne rachunki techniczne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Prawa bankowego i nie są uwidaczniane w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

– potwierdza w rozmowie z cashless.pl Monika Kania, odpowiedzialna za rozwój oferty Revoluta dla biznesu.

Jej zdaniem nie przeszkadza to w odbieraniu płatności z zagranicy na rachunek Revolut i korzystaniu z poszczególnych benefitów konta m.in. z atrakcyjnego kursu wymiany, ale zapowiada, że fintech już formuje zespół ma zmienić ofertę w taki sposób, aby mogli z niej korzystać przedsiębiorcy w Polsce.

Sprawdź, czy kontrahent nie naciąga fiskusa

Biała lista płatników VAT działa od września 2019 r., a od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z niej jest obowiązkowe.

Wykaz informacji o podatnikach VAT ma pomóc przedsiębiorcom weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił funkcjonujące wcześniej listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Rachunki figurujące na białej liście zostały pobrane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej po potwierdzeniu w STIR – systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym.

Rachunek firmowy powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który go prowadzi.

Co biała lista daje przedsiębiorcy?

Korzystając z wyszukiwarki na stronie prowadzący firmę może

  • sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, może dowiedzieć się podstawy prawnej tych decyzji,
  • potwierdzić numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić fakturę.

Skarbówka ostrzega: Jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • ponosisz ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe (jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji).

Grzywna do 45 tys. zł albo donos na kontrahenta

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że podatnik, uchylając się od opodatkowania, nie ujawniając przedmiotu lub podstawy opodatkowania i nie składając deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Podatnik ukrywający dochody przed fiskusem, w celu uszczuplenia swoich zobowiązań podatkowych popełnia więc przestępstwo skarbowe.

REKLAMA

Kara finansowa za wykroczenie skarbowe może wynieść od 225 zł do 45 tys., zł. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania podatnik wpłacił w całości należność podatek na rzecz skarbówki.

Od sankcji za przelew na rachunek niefigurujący na białej liście można się uwolnić, jeśli najpóźniej w ciągu trzech dni przedsiębiorca poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy usług lub towaru, a więc de facto złożysz doniesienie na kontrahenta.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA