REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Przedawnienie podatku dochodowego. Sprawdź, jak długo skarbówka może żądać zapłaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ podatkowy ma 5 lat, aby egzekwować zapłatę podatku dochodowego. Warto jednak bliżej przyjrzeć się temu, jak właściwie liczyć termin ustawowy. Okazuje się bowiem, że w praktyce skarbówka może domagać się zapłaty podatku dochodowego przez blisko 6 lat, a w szczególnych przypadkach nawet i dłużej.

09.06.2023
6:23
Przedawnienie podatku dochodowego. Sprawdź, jak długo skarbówka może żądać zapłaty
REKLAMA

Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne uzyskujące dochody na podstawie różnych umów, jak i przedsiębiorcy czy osoby prawne. Ma on charakter powszechny, co oznacza, że do jego opłacania zobowiązane są wszystkie podmioty uzyskujące dochody. Wyjątek stanowią jedynie wyłączenia ustawowe — podmiotowe i przedmiotowe. Podatnicy wpłacają miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy, a następnie, po zakończeniu roku, zobowiązani są złożyć stosowne zeznanie podatkowe.

REKLAMA

Jeśli podatnicy nie wywiążą się z ciążących na nich obowiązkach bądź zaniżą należność, organ skarbowy może domagać się uregulowania zaległości wraz z ustawowymi odsetkami przez kolejnych 5 lat. Tyle bowiem wynosi podstawowy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niemniej jednak art. 70 Ordynacji Podatkowej wskazuje jasno, że liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5 czy 6 lat? Jak długo skarbówka może cię ścigać?

Przedsiębiorcy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów, natomiast w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej zastosowanie mają zasady ogólne. Podmioty uzyskujące dochody wpłacają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, jednak po zakończeniu roku podatkowego muszą dodatkowo złożyć stosowną deklarację PIT. Najwcześniej, gdyż do 28 lutego robią to osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla nich to właśnie 28 lutego jest terminem płatności podatku dochodowego. Pozostali mają czas na złożenie deklaracji i zapłatę podatku do 30 kwietnia.

Jeśli podatnik do 28 lutego lub 30 kwietnia 2023 roku miał obowiązek uregulować podatek, to bieg terminu przedawnienia rozpocznie się dopiero 1 stycznia 2024 roku. Licząc kolejnych 5 lat, zobowiązanie przedawni się z upływem 31 grudnia 2028 roku. Choć zgodnie z przepisami fiskus może domagać się zapłaty przez 5 lat, na powyższym przykładzie doskonale widać, że w rzeczywistości ma na to blisko 6 lat. 

Wydłużenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Jak wykazano powyżej, urzędnicy mogą domagać się zapłaty podatku przez prawie 6 lat, jednak dysponują również narzędziami umożliwiającymi wydłużenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podejmują bowiem działania egzekucyjne, a w uzasadnionych przypadkach wszczynają postępowanie karnoskarbowe.

Pod pojęciem egzekucji należy rozumieć zajęcie składnika majątku dłużnika, na przykład konta bankowego, na którym dostępne są środki pieniężne. Wtedy też bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu – urzędnicy muszą jednak zająć składnik majątku, a także poinformować podatnika o wszczęciu egzekucji. Termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu zastosowania środka egzekucyjnego.

Nieco inaczej wygląda kwestia wszczęcia postępowania karnoskarbowego, gdyż w takim przypadku konieczne jest podejrzenie na przykład popełnienia oszustwa, polegającego na odliczaniu kosztów z „pustych” faktur. Zawieszenie biegu terminu następuje w dniu wszczęcia postępowania, natomiast liczy się go  dalej od dnia do dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania.

Co istotne, aby przerwać bieg terminu, konieczne jest jedynie rozpoczęcie postępowania. Nie trzeba przedstawiać podatnikowi konkretnych zarzutów ani prowadzić sprecyzowanych czynności wyjaśniających. Warto pamiętać, że organy skarbowe najczęściej rozpoczynają intensywne działania pod koniec roku, gdy wiele zobowiązań z tytułu podatku dochodowego jest na granicy przedawnienia.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA