REKLAMA
 1. bizblog
 2. Podatki /
 3. Poradniki
 4. Podatki - poradniki

Dodatkowy dochód. Jak rozliczyć się z fiskusem?

W dobie rosnących cen Polacy szukają sposobów nie tylko na to, by oszczędzać, lecz również zarabiać więcej. W tym celu znajdują dodatkowe zatrudnienie, wynajmują mieszkanie lub wykonują drobne usługi czy sprzedają towary w ramach działalności nierejestrowanej. Należy jednak pamiętać o obowiązku rozliczenia się z fiskusem z dodatkowych dochodów. Jak to zrobić?

28.10.2023
8:06
Dodatkowy dochód. Jak rozliczyć się z fiskusem?
REKLAMA

Na kim spoczywa obowiązek rozliczenia dodatkowego dochodu?

REKLAMA

Dodatkowy dochód można uzyskać na wiele sposobów, jednak każdy z nich wymaga nieco innego podejścia od strony podatkowej. Najczęściej zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne składki ZUS rozlicza zleceniodawca lub osoba, z którą podpisuje się innego rodzaju umowę cywilnoprawną. Pracownik otrzyma jedynie PIT, na podstawie którego po zakończeniu roku podatkowe zobowiązany będzie złożyć w US stosowną deklarację.

Inaczej wygląda kwestia prowadzenia działalności nierejestrowanej – tutaj podatnik rozlicza się samodzielnie i we własnym zakresie odprowadza podatki. Podobnie w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego. Za dodatkowy dochód można uznać również stypendia, alimenty czy zasiłki. Niemniej jednak wiele z nich zwolnionych jest z opodatkowania.

Jak rozliczyć dochód z poszczególnych źródeł?

Umowa cywilnoprawna

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, należy rozliczyć za pomocą formularza PIT-37 lub PIT-36. Podatnik składa je po zakończeniu roku podatkowego do właściwego urzędu skarbowego. Wcześniej jednak powinien otrzymać od zleceniodawcy formularz PIT-11, w którym zostaną umieszczone informacje na temat:

 • uzyskanego przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • zaliczek na podatek dochodowy,
 • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wyjątek stanowi umowa cywilnoprawna, w ramach której wypłacono kwotę niższą niż 200 zł. Wtedy też odprowadza się podatek zryczałtowany bez odliczania kosztów. Zleceniodawca nie ma obowiązku przekazania zleceniobiorcy formularza PIT-11, gdyż nie rozlicza się on z Urzędem Skarbowym.

Najem mieszkania

Podatnicy, którzy podpisują umowę najmu mieszkania, zobowiązani są rozliczać się z fiskusem po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą formularza PIT-28. Podatek dochodowy opłacają oni w formie ryczałtowej. Na złożenie dokumentu i zapłatę podatku mają czas do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie.

Działalność nierejestrowana

Dodatkowy przychód można uzyskać, wykonując różnego rodzaju usługi czy sprzedając towary. Jeśli jego wysokość nie przekracza 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie to 2700 zł brutto miesięcznie), podatnik może prowadzić działalność nierejestrowaną (o ile oczywiście spełnia pozostałe wymogi ustawowe). Aby rozliczyć się z uzyskanych dochodów, należy złożyć formularz PIT-36. Wśród źródeł przychodów można tam znaleźć osobny wiersz, poświęcony właśnie działalności nierejestrowanej. Warto pamiętać, że:

 • przychód stanowią wyłącznie kwoty zapłacone przez klientów,
 • istnieje możliwość odliczenia kosztów,
 • prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wyklucza wspólnego rozliczenia z małżonkiem i korzystania z ulg podatkowych,
 • podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS.

Prowadzący działalność nierejestrowaną mają możliwość wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy lub wpłacić całą należną kwotę po zakończeniu roku podatkowego. Kwota podatku liczona jest według stawki 12 proc.

Więcej o podatkach przeczytasz na Bibzlog.pl:

Sprzedaż papierów wartościowych i walut wirtualnych

Przychód po stronie podatnika powstaje również w momencie dokonania sprzedaży papierów wartościowych bądź walut wirtualnych. Te drugie cieszą się w ostatnim czasie dużą popularność, dając możliwość szybkiego zarobku. Należy jednak pamiętać, że zbywając papiery wartościowe i waluty wirtualne, istnieje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-38. Dochód opodatkowany jest według stawki 19 proc. Podatnik ma prawo odliczyć koszty związane z nabyciem zbywanej waluty. Podobnie jak w przypadku działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ani opłacania składek ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA