REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przypominamy stawki PIT i ulgi, o których mogliście zapomnieć

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków bezpośrednich. Pobierany jest zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i od osób, które tej rezydencji nie posiadają. Wysokość zobowiązania podatkowego oblicza się za pomocą stawek, które są różne, w zależności od sumy osiągniętych przez podatnika dochodów.

11.03.2023
7:01
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przypominamy stawki PIT i ulgi, o których mogliście zapomnieć
REKLAMA

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacą zarówno osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak też przedsiębiorcy. Zasady jego funkcjonowania określa szczegółowo Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z późniejszymi zmianami.

REKLAMA

Do opłacania podatku zobowiązane są osoby osiągające przychody. Warto pamiętać, że niektóre grupy zostały zwolnione z opodatkowania, zatem nie trzeba ich wykazywać przed organem skarbowym..

Ile wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych?

Obecnie obowiązują dwie stawki podatkowe, które stosuje się zależnie od osiąganych przez podatnika dochodów. Należy tutaj określić próg podatkowy, który wynosi 120 000 zł. Podatnicy osiągający niższe dochody rozliczają się według stawki 12 proc., natomiast po przekroczeniu progu obowiązuje stawka 32 proc.

Podmioty, których dochody przekraczają 1 000 000 zł, płacą dodatkowo podatek  (tak zwaną daninę solidarnościową) według stawki 4 proc. Kwota ta nieoficjalnie nazywana jest trzecim progiem podatkowym. Fiskus może również skorzystać ze stawki sankcyjnej, która wynosi 75 proc., a dotyczy ona dochodów nieujawnionych przez podatnika, które w normalnym trybie podlegają opodatkowaniu.

Jak obliczyć kwotę podatku?

Każdy podatnik rozliczający się za pomocą podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest raz w roku złożyć stosowną deklarację, potocznie zwaną PIT. Jak obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego? Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim osiągnięte przychody, wykluczając te, który z mocy prawa są zwolnione z opodatkowania.

Podatnicy mają prawo odliczyć koszty, jednak muszą one spełniać warunki ustawowe, a więc między innymi muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warto nadmienić, że wśród kosztów znajdują się również zapłacone składki ZUS z wyłączeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy rozliczający się za pomocą skali mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg, w tym między innym z ulgi:

 • prorodzinnej
 • termomodernizacyjnej
 • na internet
 • rehabilitacyjnej
 • z tytułu przekazanych darowizn (na przykład na cele kultu religijnego)

Obliczając PIT, należy wziąć pod uwagę kwotę wolną od podatku, która od 2022 roku wynosi 30 000 zł. Podatnicy, których dochody zmieściły się w tym progu, nie zapłacą podatku dochodowego.

Czytaj też:

Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Chcąc rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, należy złożyć deklarację PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Podatnicy mają na to czas do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który następuje rozliczenie. Jeśli data ta w dzień wolny od pracy, termin podatkowy ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. Deklarację można złożyć:

 • elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego za pośrednictwem serwisu Twój e-PIT
 • osobiście w urzędzie skarbowym
 • za pomocą przekazu pocztowego
REKLAMA

Jednocześnie podatnik musi uregulować zobowiązanie finansowe wobec fiskusa. Ma on również możliwość złożenia korekty deklaracji, jeśli wskutek błędu rozliczenie okaże się dla niego korzystniejsze. Jeśli popełniony błąd spowodował zmniejszenie kwoty podatku, złożenie korekty deklaracji oraz wpłacenie zaległej kwoty na rzecz urzędu skarbowe jest obligatoryjne.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA