REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego za pośrednictwem serwisu Twój e-PIT?

Prawo złożenia korekty deklaracji PIT przysługuje każdemu podatnikowi. Ci, którzy rozliczają się za pomocą programu Twój e-PIT mogą to zrobić elektronicznie, bez względu na to, czy zeznanie pierwotne zaakceptowali samodzielnie, czy też zrobił to za nich system.

31.03.2023
5:50
Jak złożyć korektę zeznania podatkowego za pośrednictwem serwisu Twój e-PIT?
REKLAMA

Korekta PIT. Kiedy podatnik musi, a kiedy może złożyć taki dokument

REKLAMA

Podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji PIT, jeśli wskutek popełnionego błędu obliczenia okazały się dla niego niekorzystne i podatek uległ zawyżeniu. Niemniej jednak w przypadku, gdy kwota podatku została zaniżona, złożenie korekty nie jest już prawem podatnika, a staje się jego obowiązkiem.

Skorygowane zeznanie można złożyć na kilka sposobów – elektronicznie, w formie papierowej bądź korzystając z usługi Twój e-PIT. Ostatnia opcja dostępna jest również dla podatników, którzy deklarację pierwotną złożyli w innej formie niż poprzez system. Na złożenie korekty podatnik ma czas do momentu przedawnienia bądź wszczęcia przez organy podatkowe kontroli, czynności sprawdzających czy postępowania.

Podatnik ma prawo do przedłożenia dowolnej liczby deklaracji korygujących w usłudze Twój e-PIT, jednak do momentu, gdy urząd skarbowy nie podejmuje wymienionych działań. Warto też mieć na uwadze, że im większa liczba złożonych korekt, tym większe prawdopodobieństwo rozpoczęcia przez urzędników czynności mających na celu sprawdzenie poprawności podanych przez podatnika informacji.

Jak złożyć korektę deklaracji przez Twój e-PIT?

Najprostszym sposobem złożenia korekty deklaracji podatkowej jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Podatnik musi zalogować się do systemu (za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu, aplikacji czy indywidualnych danych podatkowych), a następnie wypełnić nowe zeznanie. Należy zaznaczyć pole „korekta deklaracji” i nanieść wszelkie niezbędne informacje, wypełniając wszystkie pola, a nie wyłącznie korygowane.

Po sprawdzeniu poprawności danych, formularz można przesłać za pośrednictwem systemu. Złożenie korekty zeznania podatkowego przypomina więc tworzenie deklaracji pierwotnej, jednak należy pamiętać o zaznaczeniu pola „korekta”. Podatnik zobowiązany jest również uregulować zobowiązanie względem urzędu skarbowego, jeśli takowe powstało w wyniku korygowania deklaracji. Wpłaty dokonuje się za pośrednictwem konta bankowego bądź w formie gotówkowej.

Złożenie korekty zeznania przed i po terminie podatkowym

Podatnicy zobowiązani są złożyć roczną deklarację w ustawowych terminach. Dla osób, które rozliczają się za pomocą formularzy PIT-37 czy PIT-38, terminem tym jest 30 kwietnia. Ustawodawca dopuszcza możliwość złożenia korekty zarówno przed, jak i po terminie podatkowym. W każdym momencie można tego dokonać właśnie poprzez usługę Twój e-PIT, pamiętając jednocześnie, że w niektórych przypadkach złożenie korekty jest obowiązkiem podatnika.

Zeznanie korygujące składane jest przed 30 kwietnia jedynie w przypadku, gdy podatnik samodzielnie zaakceptował przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie. Trzeba bowiem pamiętać, że system automatycznie zatwierdza deklarację w terminie podatkowym, jeśli uprzednio nie zrobiła tego osoba uprawniona. Ma ona jednak możliwość złożenia korekty przez Twój e-PIT, nawet jeśli deklarację pierwotną zatwierdzono bez jej udziału.

REKLAMA

Co istotne, można w takim przypadku skorzystać z przysługujących nam ulg podatkowych bądź innych odliczeń. Nie dotyczy to jednak osób, które rozliczają się za pomocą formularza PIT-28 lub PIT-36. Mogą one bowiem złożyć korektę wyłącznie dla zeznań, w których nie wykazano przychodów z działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA