REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

PIT-2 to oświadczenie składane przez pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dokument ten funkcjonuje od wielu lat, ale dopiero od 2022 roku zaczęto o nim mówić szerzej, na skutek wprowadzenia przepisów Polskiego Ładu. Tymczasem od 1 stycznia 2023 roku rozszerzono zakres informacji, jakie pracownik podaje w oświadczeniu.

25.03.2023
7:04
PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?
REKLAMA

Zaliczka na podatek dochodowy i kwota zmniejszająca podatek

REKLAMA

Pracownik rozlicza się z podatku dochodowego raz w roku, składając deklarację PIT. Niemniej jednak zobowiązany jest również uiszczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, co w jego imieniu czyni pracodawca.

Zaliczka pobierana jest również od zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w ramach kontraktów menedżerskich czy wykonujących obowiązki na podstawie umowy o dzieło. Wynosi 12 proc. dochodów uzyskanych w danym miesiącu – jeśli podatnik nie przekroczy progu wynoszącego 120 tys. zł w skali roku – lub 32 proc. w przypadku przekroczenia górnej granicy.

undefined

W kontekście zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie sposób nie wspomnieć o kwocie zmniejszającej podatek. W 2023 roku wynosi ona 300 zł miesięcznie. Aby pracodawca mógł obniżyć wysokość zaliczki, pracownik musi złożyć oświadczenie na formularzu PIT-2.

PIT-2 – zmiany od 1 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 roku formularz PIT-2 ma nową nazwę, która brzmi: „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Zmianie uległa nie tylko nazwa – obecnie z kwoty zmniejszającej podatek mogą skorzystać również osoby wykonujące obowiązki w ramach umów rozliczanych ryczałtowo czy na podstawie umowy o praktyki absolwenckie.

Ponadto kwota zmniejszająca podatek może zostać podzielona i rozłożona na trzech różnych płatników. W przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 u dwóch płatników, każdy z nich odliczy miesięcznie 150 zł, natomiast złożenie deklaracji u trzech płatników uprawnia każdego z nich do odliczenia 100 zł. Od 2023 roku formularz PIT-2 zawiera wszelkie informacje wpływające na sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Nowe dane dotyczą między innymi:

  • oświadczenia w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
  • ulgi na powrót
  • ulgi dla rodzin 4+
  • ulgi dla pracujących seniorów
  • wniosku o niestosowanie ulgi dla młodych
  • rezygnacji ze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
  • wniosku w sprawie niepobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy i gdzie złożyć PIT-2?

To pracodawca powinien przedłożyć nowo przyjętemu pracownikowi do wypełnienia formularz PIT-2. Jednak na mocy obecnych przepisów każdy pracownik może złożyć deklarację także w trakcie trwania roku podatkowego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić ją w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została mu przekazana przez pracownika.

PIT-2 składa się jednorazowo, chyba że zmianie ulegnie stan faktyczny – wtedy też należy poinformować o tym pracodawcę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik wnioskuje o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-2 składa on wtedy corocznie. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo wycofania złożonej deklaracji.

REKLAMA

Oświadczenie PIT-2 należy wypełnić starannie, mając na uwadze wszelkie aspekty wpływające na sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Odpowiedzialność w tym przypadku ciąży na pracowniku, gdyż pracodawca nie ma możliwości, a tym bardziej obowiązku weryfikować jego indywidualnej sytuacji. Musi natomiast ustalać wysokość zaliczek zgodnie ze złożonym przez zatrudnionego oświadczeniem.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA