REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Podatkowa ulga termomodernizacyjna. Zyskać można 17 tys. zł. Kto może skorzystać? Jak odliczyć?

Polacy inwestujący w termomodernizację domów mogą liczyć na pomoc od państwa, ponieważ poniesiony koszt związany m.in. z założeniem pompy ciepła lub instalacją popularnej fotowoltaiki można częściowo odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. W ubiegłym roku z ulgi skorzystało 594 tys. podatników, którzy wydali na termomodernizację blisko 10 mld zł. W tym roku ten rekord prawdopodobnie zostanie pobity.

03.03.2023
8:10
Podatkowa ulga termomodernizacyjna. Zyskać można 17 tys. zł. Kto może skorzystać? Jak odliczyć?
REKLAMA

Ulga podatkowa na termomodernizację pojawiła się w polskim prawie pod koniec 2018 roku, zaczęła obowiązywać w 2019 roku, a rok później złożono pierwsze deklaracje z wyszczególnionymi wydatkami na ten cel. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wydatków, które poprawiają efektywności energetyczną budynków mieszkalnych.

REKLAMA

W katalogu możliwych opcji mieszczą się m.in. wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja elewacji, czyli ocieplenie budynku. Jednak obecnie najpopularniejszymi są obecnie instalacje fotowoltaiczne oraz montaż pomp ciepła.

Możliwość odliczenia poniesionych wydatków od dochodu i uzyskanie ich częściowego zwrotu sprawia, że poniesione nakłady szybciej się zwrócą, a całość inwestycji będzie jeszcze bardziej opłacalna – podkreśla Paweł Poruszek z Euros Energy.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy zmniejszyć koszty, jakie ponieśliśmy, inwestując w instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Ponadto odliczamy także wszystkie inne wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warto pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przysługuje, nawet jeśli wcześniej ktoś skorzystał z dotacji w ramach programów Czyste Powietrze bądź Mój Prąd. W rozliczeniu należy jedynie odjąć część sfinansowaną przez państwo.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy spełniający kilka warunków.

  • Po pierwsze muszą być właścicielami lub też współwłaścicielami nieruchomości, w której dokonano modernizacji
  • Po drugie ulga dotyczy jednie domów jednorodzinnych
  • Po trzecie – całość inwestycji musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na ulepszenia

Podatnik, aby skorzystać z ulgi musi być opodatkowany według skali podatkowej, opłacać ryczałt ewidencjonowany lub według jednolitej stawki 19 proc. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w postaci ulgi termomodernizacyjnej, jest posiadanie faktur, potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na poszczególne działania.

W tym miejscu należy podkreślić, jak ważny jest wybór odpowiedniej firmy, zajmującej się instalacjami OZE, która w profesjonalny sposób zajmie się również wszelkiego rodzaju dokumentacją, oraz firma ta musi być
koniecznie płatnikiem VAT – zaznacza prezes Euros Energy

Jeśli środki wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne okazałyby się wyższe niż uzyskane w danym roku dochody, istnieje możliwość rozliczenia ich w kolejnych latach. Maksymalny okres rozliczania środków wynosi 6 lat, licząc od roku, w którym poniesiono pierwszy koszt. Zatem całkowita zmiana źródła energii w domu wraz z montażem pompy ciepła może być rozliczana w kolejnych latach, co jednocześnie pozwoli uzyskać maksymalny zwrot.

Ile maksymalnie można odliczyć w ramach ulgi?

REKLAMA

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu to 53 000 zł i dotyczy ona wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością danego podatnika. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich przypada taka sama kwota wydatków, zatem można ją podwoić.

Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym na jednym z formularzy PIT-28, PIT-37 lub PIT-36. W 2023 roku możemy odliczyć wydatki, które ponieśliśmy w 2022 roku. Wypełniamy specjalny załącznik PIT/0, który w części B posiada rubrykę o nazwie „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Rozliczenie polega na odjęciu kwoty poniesionych wydatków, czyli na przykład zakupu i montażu pompy ciepła, od dochodu lub przychodu (w zależności od formy opodatkowania). Maksymalna kwota, którą można uzyskać z tytułu zwrotu, wynosi 16 960 zł.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA