REKLAMA
  1. bizblog
  2. Transport

Branżowe organizacje chcą niższych podatków i innych ułatwień dla posiadaczy aut elektrycznych

Organizacje związane z elektromobilnością chcą, by rząd wprowadził obniżki podatków i wiele innych ułatwień. Miałoby to wpłynąć na zwiększenie sprzedaży samochodów elektrycznych i poprawę infrastruktury ładowania pojazdów. Postulaty firmowane przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych trafiły już do kluczowych ministerstw.

02.02.2024
5:05
Branżowe organizacje chcą niższych podatków i innych ułatwień dla posiadaczy aut elektrycznych
REKLAMA

„Biała księga nowej mobilności” najpierw trafiła do ministrów klimatu i środowiska, infrastruktury, rozwoju i technologii oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a w czwartek została opublikowana na stronie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Organizacja podaje, że w projekt zaangażowało się ponad 250 partnerów, w tym 10 kancelarii prawnych i firm doradczych.

REKLAMA

W ostatnich latach rozwój nowej mobilności nie znajdował się na liście priorytetów administracji publicznej. W obliczu globalnych trendów konieczne jest wprowadzenie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce na drogę transformacji w kierunku zeroemisyjnym. W przeciwnym wypadku stracimy historyczną szansę na wzrost innowacyjności całej gospodarki i na umocnienie pozycji polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw – ostrzega Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Rozwój elektromobilności w Polsce

Szef PSPA przekonuje, że „Biała księga” to zbiór konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań regulacyjnych. Podkreśla, że na drodze do likwidacji barier rozwoju elektromobilności pierwszym krokiem powinno być ich prawidłowe zidentyfikowanie, a następnie czynne zaangażowanie w projekt tych podmiotów, których bezpośrednio i pośrednio dotyczą postulaty PSPA. Dodaje, że stawką jest tempo dekarbonizacji transportu, wzrostu gospodarczego, ale także realizacja przez Polskę wymogów wyznaczonych przez unijne regulacje.

Stowarzyszenie wskazuje, że ujęte w „Białej Księdze” propozycje zmian obejmują takie obszary jak ogólnodostępna infrastruktura ładowania, infrastruktura budynkowa i badania techniczne stacji ładowania, podatki i taryfy, strefy czystego transportu, transport ciężki, implementacja Dyrektywy RED II/III, Strategia Nowej Mobilności, bezpieczeństwo pożarowe, rozporządzenie bateryjne, wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy, program Mój Elektryk czy też pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne.

Więcej o elektromobilności przeczytacie w tych tekstach:

Ponad 30 postulatów „Białej Księgi” dotyczy publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania. Obecnie uruchomienie ładowarek DC w naszym kraju trwa najdłużej w Europie – nawet ponad 2 lata. Dlatego też w „Białej Księdze” znalazł się szereg rozwiązań prowadzących do zdecydowanego usprawnienia procedur przyłączeniowych stacji ogólnodostępnych do sieci elektroenergetycznej. Proponowane przez nas postulaty przewidują w tym obszarze m.in. nowelizację prawa energetycznego, budowalnego czy też ustawy o gospodarce nieruchomościami – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Przedstawiciel stowarzyszenia zwraca też uwagę, że zaproponowano też zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wyjaśnia, że to właśnie na ich podstawie operatorzy systemów dystrybucyjnych byliby odpowiedzialni za budowę sieci i przyłącza do miejsca znajdującego się bezpośrednio przy planowanej lokalizacji infrastruktury ładowania. Ma to pozwolić na uniknięcie częstej obecnie sytuacji, gdy punkty przyłączenia znajdują się w znacznej odległości od stacji, czasem nawet kilka kilometrów dalej, co sprawia, że inwestycja staje się w praktyce nieopłacalna.

Odliczenie 100 proc. VAT od elektryka

Chodzi także o ułatwienie instalowania prywatnych stacji ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Postulaty obejmują uprawnienie wnioskodawcy do uruchamiania ładowarki, jeżeli ustawowe wymogi zostały spełnione, bo obecnie wielu zarządców bez podstawy prawnej odmawia zgody na instalację takiego urządzenia. W „Białej Księdze” znalazły się też propozycje wyłączenia spod obowiązku badań technicznych UDT nieogólnodostępnych stacji ładowania o mocy do 11 kW, a nawet do 22 kW, gdy takie urządzenia są przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej.

A co z podatkami? Do najważniejszych postulatów w tym obszarze należy m.in. wprowadzenie możliwości odliczenia 100 proc. VAT przy nabyciu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz przy nabyciu energii zużywanej do ładowania pojazdów. PSPA przekonuje, że jest to kluczowa zachęta stymulująca rynek elektromobilności, która może objąć swoim zasięgiem znacznie większą liczbę potencjalnych beneficjentów niż limitowane budżetem programy dopłat.

REKLAMA

Inne postulaty w obszarze podatkowym dotyczą między innymi wyłączenie z podatku od nieruchomości stacji i punktów ładowania, zniesienie limitu wydatków eksploatacyjnych w stosunku do pojazdów elektrycznych w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczenie od dochodu wydatków na zakup i instalację prywatnej stacji ładowania.

Opisane w „Białej Księdze” postulaty odnoszą się również do stref czystego transportu. Ich celem jest zachęcenie samorządów do wdrażania SCT oraz ułatwienie nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzanych ograniczeń. Dotyczą zniesienia ograniczeń godzinowych dopuszczenia wjazdu do SCT oraz rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat jedynie do 3 lat od dnia ustanowienia strefy – mówi Albert Kania, senior new mobility manager w PSPA.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA