REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Wielka zmiana na rynku pracy. Masz to w CV? Rządzisz

Jednym z najmocniejszych trendów ostatniego czasu na rynku pracy jest zielona transformacja. W skrócie zielone strategie biznesowe. Badanie ManpowerGroup pokazuje, że na nowo zostaną zdefiniowane umiejętności obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska (56 proc.), a także sprzedaży i marketingu (56 proc.). Szacuje się, że niemal wszystkie kompetencje pracowników będą musiały ulec zmianie, by dostosować ich do zielonych strategii biznesowych.

02.02.2024
19:44
Wielka zmiana na rynku pracy. Masz to w CV? Rządzisz
REKLAMA

Badanie ManpowerGroup „Niedobór talentów” wskazuje, że dostosowanie firm do zielonej transformacji będzie wymagało sporego wysiłku.

REKLAMA

Największe zmiany, zarówno od strony świadomości, jak i czysto formalnej czy technicznej, powinny dotyczyć działań związanych z kompetencjami pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Brzmi to bardzo spójnie, wręcz naturalnie z całą ideą wdrażania polityki ESG – mówi Agnieszka Adamiec, Business Development Manager w Manpower Polska.

Ekspertka podkreśla, że dotychczas ten zakres rozumiany był nie tylko jako wpływ biznesu na środowisko, ale głównie jako zaplanowany, korzystny rozwój samej firmy zgodny z jej długofalowymi celami. Obecnie tego typu działania są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, a więc i pracowników, poprzez wdrażanie m.in. strategii work-life balance, a także odpowiedzialnej polityki pro pracowniczej.

Sam rozwój organizacji rozumiany przez pryzmat ESG to ukierunkowanie zmian organizacji w taki sposób, by ta w perspektywie określonego czasu mogła stać się nie tylko neutralna wobec klimatu, ale miała znacząco pozytywne oddziaływanie na środowisko np. poprzez realizowanie działań proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie w ramach polityki ESG – tłumaczy ekspertka.

Firmy muszą przystosować się do zielonej transformacji

Eksperci ManpowerGroup wskazują, że w podobny sposób zmieniają się kompetencje związane ze sprzedażą i marketingiem (56 proc.), logistyką i operacjami (55 proc.), a także produkcją (54 proc.).

Organizacje będą przystosowywać się do zmieniającego otoczenia biznesowego. Pracownicy muszą zweryfikować działania, zwracać uwagę m.in. na użyte materiały, czy poziom emisji odpadów podczas produkcji czy transportu, ale również odpowiedzialne i etyczne traktować pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy powstania produktu. Troska o środowisko przy procesach produkcji to jedno, natomiast odpowiedzialność za pracowników jest tak samo ważna przy tworzeniu wizji produktu jako przyjaznego środowisku – podkreśla Agnieszka Adamiec.

Top 5 kompetencji wymagających największych zmian na rzecz zielonej transformacji zamykają umiejętności techniczne (53 proc.).

W odniesieniu do ról technicznych nie bez znaczenia jest z pewnością rozwój elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, transformacji technologicznej i energetycznej wraz z perspektywą budowy elektrowni atomowych w Polsce w nadchodzących latach. Wysoki niedobór kandydatów z umiejętnościami w obszarze obsługi klienta czy logistyki i operacji są również następstwem cyfryzacji procesów sprzedażowych, rozwoju branży e-commerce, a także przeniesieniem sprzedaży do sieci – komentuje Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup.

Więcej wiadomości o pracownikach można przeczytać poniżej:

Zmiana kompetencji jest bardzo ważna dla zielonej transformacji 

Agnieszka Adamiec radzi, by w ramach zielonych zmian na rynku pracy pracodawcy brali pod uwagę kilka kluczowych kompetencji u kandydatów. Są nimi umiejętność świadomego i rzetelnego analizowania, elastyczność, łatwość zmiany kluczowych odpowiedzialności, co wynika ze zmian w priorytetach organizacji. Kompetencje miękkie, jak empatia, świadomość społeczna i ekologiczna, priorytetyzacja celów długofalowych są cechami, które również mają znaczenie w tym kontekście.

Ekspertka uważa, że w zależności od branży, kompetencje będą się zmieniać. W usługach i w marketingu cenne będą miękkie, w produkcji czy inżynierii pracodawcy będą zwracać uwagę na kwalifikacje techniczne, umożliwiające wprowadzanie niezbędnych innowacji w firmie. Jednocześnie organizacje powinny otwierać się na plastyczność uniwersalnych kompetencji, jak znajomość i obsługa systemów, dzięki którym pracownicy będą w stanie szybko transformować także swoją rolę w organizacji.

REKLAMA

Jednak kluczowym wspólnym mianownikiem jest ugruntowana świadomość celu wprowadzania określonych zmian w procesie integracji polityki organizacji z polityką ESG. Zmiany mogą zostać wdrożone i przynosić określone efekty tylko w sytuacji, w której realizujące je zespoły będą w pełni przekonane o celowości tej ewolucji – podsumowuje ekspertka Manpower.  

Badanie „Niedobór talentów” zostało zrealizowane na próbie 525 pracodawców w Polsce i ponad 40 tys. firm na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o najbardziej pożądanych kompetencjach. Raport prezentuje dane w podziale na 6 regionów Polski i 8 sektorów rynku, ujmuje również informacje na temat najtrudniejszych do znalezienia umiejętności kandydatów.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA