REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

KSeF to małe miki. Zamieszanie będzie o wiele większe, niż wam się wydaje

Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Nie dość na tym, niewykluczone, że od 2028 roku takie rozwiązanie będzie obligatoryjne w całej Unii Europejskiej. System Komisji Europejskiej tzw. VAT in Digital Age (ViDA) ma dostosować systemu rozliczeń podatku od towarów i usług do obecnych standardów i postępującej cyfryzacji.

11.12.2023
10:02
KSeF to małe miki. Zamieszanie będzie większe
REKLAMA

VAT in Digital Age (ViDA) może stać się obowiązkowy dla krajów członkowskich w 2028 roku, choć data nie jest jeszcze potwierdzona. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. KE zakłada, że najpóźniej dojdzie do tego w 2032 roku. ViDA ma podobne zadanie jak KSeF, zdaniem Brukseli wdrożenie systemu przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego i tego, by radykalnie zmniejszona została luka VAT, czyli różnica między zakładanymi wpływami z podatku od towarów i usług, a kwotą rzeczywistych wpływów. Eurostat wyliczył, że w 2020 roku ta różnica wyniosła – bagatela – 93 mld euro.

REKLAMA

Unia Europejska ma ViDA, a Polska – KSeF

W Polsce Krajowy System e-Faktur, zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 r. Czy okaże się on przydatny podczas wprowadzania ViDA? Tomasz Spłuszka, Valuee Engineer w firmie OpenText, zauważa, że wystawianie faktur papierowych nadal będzie możliwe, ale za zgodą państw członkowskich, a na dodatek posłużenie się takim dokumentem nie będzie dopuszczalne we wszystkich przypadkach.

Zobacz poradniki dla podatników VAT

Działania objęte ograniczeniami to przede wszystkim te podlegające wykazaniu w informacjach podsumowujących ViDA. Zapis ten będzie dotyczył wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów zagranicznych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Polega to na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku ze sprzedawcy na nabywcę. Te transakcje zostaną obligatoryjnie objęte systemem fakturowania elektronicznego – tłumaczy ekspert OpenText.

Jak dodaje, wprowadzenie ViDA będzie oznaczało, że e-faktury będą musiały zawierać dodatkowe elementy, takie jak identyfikator rachunku bankowego, uzgodnione daty oraz kwoty płatności. Nie będzie też możliwe wystawianie zbiorczych faktur korygujących.

Współpraca pomiędzy KSeF i ViDA

Tomasz Spłuszka z OpenText zaznacza, że wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur już budzi wiele pytań przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad przyszłością fakturowania rozliczeń międzynarodowych. Teraz pojawiają się wątpliwości dotyczące ViDA i obawy, czy system krajowy będzie współpracował z ogólnoeuropejskim.

Ekspert ocenia, że jeśli chodzi o integrację ViDA z KSeF, to największą zmianą jest unijny postulat, by wystawianie e-faktur nie było poprzedzane procesem ich walidacji. Co to oznacza?

Weryfikacja poprawności faktury przed jej wystawieniem funkcjonuje w platformach krajowych, na przykład włoskim SDI czy polskim KSeF. W tych modelach dokument jest poddany weryfikacji, zanim zostanie wystawiony. Państwa korzystające z takich rozwiązań będą musiały dostosować istniejący system w celu usunięcia obowiązku autoryzacji faktur przez platformę administracji skarbowej przed ich wystawieniem i przesłaniem – zauważa Valuee Engineer w OpenText.

Jego zdaniem na mniej kłopotliwy wygląda zapis, by dokumenty docelowo były zgodne z normą UE.

Mimo pewnych technicznych wyzwań integrowanie tego elementu z naszym krajowym systemem jest wykonalne. Warto zauważyć, że powinna zostać zapewniona możliwość współpracy między ViDA a lokalnymi platformami, takimi jak SDI we Włoszech, Chorus we Francji czy eFacturae w Hiszpanii. Nie wydaje się, żeby te funkcjonujące już systemy nagle zniknęły – zauważa Tomasz Spłuszka.

E-faktury coraz popularniejsze w Europie

REKLAMA

OpenText przypomina, że cyfryzacja fakturowania w UE rozpoczęła się kilka lat temu, a jej pionierem stały się Włochy, które zaczęły wdrażać obligatoryjne e-fakturowanie w 2014 r. Na pierwszy ogień poszedł sektor rządowy (B2G), potem obowiązkowe rozliczenia elektroniczne wprowadzono dla spółek giełdowych, a w 2019 roku objęto nimi wszystkim przedsiębiorców.

Francja planowała wprowadzić obowiązkowe e-faktury równocześnie z Polską, ale ostatecznie zdecydowała, że nastąpi to za co najmniej dwa lata. Jak jednak podaje francuski Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) już w 2020 roku w tym kraju wystawiono ponad 54 mln e-faktur. Przygotowania do wdrożenia obowiązkowych systemów e-fakturowania chcą w najbliższym czasie wprowadzić Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja oraz w Niemcy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA