REKLAMA
 1. bizblog
 2. Nieruchomości /
 3. Poradniki
 4. Finanse osobiste - poradniki

Kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty są potrzebne?

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny wymaga odpowiedniego przygotowania, gdyż należy dodatkowo skompletować wiele załączników. Jakie dokumenty będą potrzebne, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

20.02.2024
7:48
Kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty są potrzebne?
REKLAMA

Dokumentacja do wniosku o kredyt hipoteczny

REKLAMA

Pierwszym krokiem do uzyskania kredytu hipotecznego jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Na ich podstawie bank ocenia między innymi zdolność kredytową klienta, podejmując decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków pieniężnych. Lista dokumentów, jakie trzeba przedstawić, nie jest jednolita. Zależy przede wszystkim od banku, do którego składamy wniosek. Każda instytucja ma w tym względzie nieco inne wytyczne, dlatego szczegółowych informacji najlepiej szukać bezpośrednio na stronie internetowej banku. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy rodzaj dokumentacji, jest typ nieruchomości, której zakup zamierzamy sfinansować kredytem. Inne dokumenty składa się w przypadku mieszkania z rynku wtórnego, inne w przypadku działki budowlanej.

Dokumenty wspólne dla wszystkich rodzajów nieruchomości

Dokumentację, którą potencjalny kredytobiorca musi przedstawić w banku, można podzielić na dotyczącą jego osoby oraz nieruchomości. Dokumenty dotyczące kredytobiorcy są wspólne dla wszystkich rodzajów nieruchomości, choć i tutaj mogą pojawić się drobne różnice w zależności od banku. Dobrym przykładem są dokumenty potwierdzające dochód – inne w przypadku umowy o pracę oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niemniej jednak najczęściej należy przedstawić:

 • dokument tożsamości,
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (wymagany przez niektóre banki),
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci (jeśli kredytobiorca ma dzieci na utrzymaniu),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy,
 • PIT za ubiegły rok.

Dodatkowo przedsiębiorcy składają:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS oraz podatków,
 • poświadczenie nadania numeru REGON i NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do CEiDG,
 • umowę spółki.

Więcej o kredytach hipotecznych przeczytasz na Bizblog.pl:

Jakie dokumenty przy konkretnych typach nieruchomości?

Nieruchomość z rynku pierwotnego

Chcąc kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, należy przedstawić w banku:

 • umowę przedwstępną zawartą z deweloperem,
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym stanie nieruchomość,
 • prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • zaświadczenie o samodzielnym lokalu mieszkaniowym,
 • kopie pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera,
 • dokumenty związane z deweloperem, w tym na przykład wypis z KRS,
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego.

Nieruchomość z rynku wtórnego

Kupując nieruchomość na rynku wtórnym, przedstawiamy w banku:

 • umowę przedwstępną,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie praw przez sprzedawcę,
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego,
 • zaświadczenie związane z przydziałem – ze spółdzielni,
 • aktualną wycenę nieruchomości,
 • potwierdzenie wysokości salda do spłaty – jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką.

Dokumenty niezbędne przy kredycie na budowę domu

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o kredyt na budowę domu, to:

 • akt notarialny działki, na której będzie budowany dom,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • projekt budowlany,
 • odpis z księgi wieczystej działki,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • oryginał kosztorysu,
 • oryginał harmonogramu pracy budowlanych,
 • pierwsza strona dziennika budowy,
 • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kredyt hipoteczny na zakup działki

Ubiegając się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, należy przedstawić:

REKLAMA
 • umowę przedwstępną,
 • odpis z księgi wieczystej działki,
 • dokumenty posiadające posiadanie praw do nieruchomości przez sprzedającego,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • potwierdzenie wysokości salda do spłaty – jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA