REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Podniesienie gruntu na działce. Czy sąsiad musi wyrazić zgodę?

Właściciele działek często decydują się na podniesienie gruntu. Powodów takiej decyzji może być wiele, a jedną z nich jest przygotowanie terenu pod budowę nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że podniesienie gruntu wymaga w pewnych przypadkach uzyskania stosownego zezwolenia.

22.11.2023
7:54
Podniesienie gruntu na działce. Czy sąsiad musi wyrazić zgodę?
REKLAMA

Prawo nie zabrania podnoszenia gruntu na działce, ale należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Pierwsza z nich dotyczy ewentualnego naruszenia stosunków wodnych, które – zgodnie z ustawą Prawo wodne – jest niedopuszczalne. Właściciel działki nie może zmieniać zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej, co przyniosłoby szkodę sąsiednim gruntom. Druga zasada wynika z Ustawy o odpadach, która dokładnie określa, jakiego rodzaju odpady i w jakiej ilości można przechowywać na działce.

REKLAMA

Warto pamiętać, że ziemia traktowana jest przez prawo jako odpad, zatem podniesienie gruntu potraktowane zostanie jako wykorzystanie odpadów na własne potrzeby. Bardzo ważnym aspektem podnoszenia gruntów jest ustalenie, czy działanie to podejmowane jest celem rozpoczęcia budowy, czy też jest od niej całkowicie niezależne.

Kiedy podniesienie gruntu na działce wymaga pozwolenia?

Podsienie gruntu na działce wymaga posiadania stosownego pozwolenia w dwóch przypadkach:

  • gdy jest związane z budową nieruchomości,
  • jeśli wiąże się z przyjęciem na działkę znacznych mas odpadów.

Plany dotyczące podniesienia gruntu powinny znaleźć się w projekcie budowlanym. Właściciel działki musi uzyskać zgodę, którą wydaje Nadzór Budowlany – w przeciwnym razie podniesienie gruntu zostanie uznane za samowolę budowlaną. Natomiast w kontekście przyjmowania na działkę dużych ilości odpadów należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami, można przyjąć 200 kg na metr kwadratowy mas ziemnych i gruzu. W praktyce oznacza to, że grunt zostanie podniesiony o 20-25 cm.

Więcej poradników prawnych Bizblog.pl

Przekroczenie ustawowej normy będzie uznane za składowanie odpadów bez pozwolenia. Jeśli właściwy organ stwierdzi, że grunt został podniesiony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc bez wydania zezwolenia w przypadku, gdy było to konieczne, może nakazać przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego na koszt właściciela działki. Takie same konsekwencje przynosi naruszenie stosunków wodnych.

Podnoszenie gruntu przez sąsiada – kiedy można interweniować?

REKLAMA

Sąsiad nie może zabronić właścicielowi działki podnoszenia gruntu, zwłaszcza jeśli działanie to nie ma związku z pracami budowlanymi. Niemniej jednak często zdarza się, że przy podnoszeniu gruntu dochodzi do naruszenia stosunków wodnych, które powodują zalania sąsiadujących działek. Niestety, prawo nie przewiduje w tym przypadku możliwości podjęcia działań prewencyjnych.

Oznacza to, że sąsiad nie może zgłosić się do właściwej jednostki celem wydania zakazu podnoszenia gruntu, co miałoby negatywny wpływ na jego działkę. Naruszenie stosunków wodnych musi być bowiem realne, a nie wyłącznie hipotetyczne. Dokonać zgłoszenia można więc dopiero, gdy dojdzie do zalania działki przez sąsiada. Wtedy też należy zebrać pełną dokumentację, najlepiej z dowodami w postaci zdjęć lub ekspertyz, domagając się przywrócenia stanu poprzedniego. Jeśli samorządy (wójt, burmistrz czy prezydent) wyda stosowną decyzję, wszelkiego rodzaju działania zostaną podjęte na koszt sąsiada, który naruszył stosunki wodne.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA