REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Jak zgłosić nielegalny wywóz śmieci

Nielegalne składowiska odpadów, zanieczyszczanie rzek, powietrza czy gruntów stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego też warto reagować, dokonując zgłoszenia odpowiednim służbom. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, na przykład wykorzystując aplikację mObywatel.

21.11.2023
8:28
gospodarka-odpadami-w-Europie
REKLAMA

Zgłoś interwencję i mObywatel – jak dokonać zgłoszenia?

REKLAMA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska już w 2021 r. udostępnił w internecie formularz, za pomocą którego można zgłosić między innymi:

  • porzucenie, nielegalne składowanie, przetwarzanie czy zakopywanie odpadów,
  • zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi groźnymi substancjami,
  • nielegalne przywożenie odpadów z zagranicy.

Od listopada 2022 roku formularz znajdziemy także w aplikacji mObywatel. Dokonując zgłoszenia, należy podać lokalizację oraz pokrótce opisać stan faktyczny. Istnieje możliwość załączenia fotografii, jednak nie jest to element obowiązkowy. Osoby, które nie chcą podawać swoich danych, dokonają zgłoszenia anonimowo. Warto jednak pamiętać, że funkcjonariusze podejmujący interwencję nie mają prawa ujawniać, kto i w jakich okolicznościach zgłosił nielegalne działania. Zgłoszenia trafiają do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, gdzie są weryfikowane.

Jakie nielegalne działania można zgłosić poprzez aplikację?

Ministerstwo Środowiska apeluje, aby zgłaszać wszelkiego rodzaju aktywności, które mogą mieć negatywny wpływ na ekosystem, a także zdrowie i życie człowieka. Zgłoszenia, których dokonują obywatele, najczęściej dotyczą porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (40 proc. zgłoszeń), zanieczyszczania wody, powietrza i gleby (40 proc.), generowania nadmiernego hałasu na terenach zielonych (20 proc.). Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, należy zawiadomić odpowiednie służby. Coraz częstszą praktyką jest bowiem wynajmowanie magazynów lub innych powierzchni osobom, które składują w nich odpady. Właściciele działek oferują też możliwość odpłatnego „przechowania” gruzu, a nawet bioodpadów. Takie działania są niezgodne z prawem, nawet jeśli praktykowane są pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej poradników prawnych

Jak dokonać zgłoszenia w tradycyjny sposób?

Udostępnienie specjalnego formularza, za pomocą którego można zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa, znacząco ułatwia służbom podjęcie odpowiednich działań. Niemniej jednak wciąż istnieje możliwość dokonania zgłoszenia drogą tradycyjną. Osoba, która podejrzewa, że w jej okolicy znajduje się nielegalne składowisko odpadów lub dochodzi do zanieczyszczania środowiska naturalnego, ma prawo zgłosić ten fakt na policję. Funkcjonariusz przyjmie zgłoszenie, a następnie przekaże je do dalszego procedowania. Jeśli składowisko odpadów znajduje się na terenie lasu, warto zgłosić sprawę do nadleśnictwa.

REKLAMA

Na kim spoczywa obowiązek utylizacji odpadów?

Prawo przewiduje, że obowiązek utylizacji odpadów spoczywa na osobie, która jest zdeponowała. Najczęściej jednak wywozi się je pod osłoną nocy, dlatego ustalenie, kto jest sprawcą czynu, może być problematyczne. W takim przypadku obowiązek utylizacji spada na właściciela działki, który jednocześnie ponosi wszelkie koszty z nią związane. Dlatego też bardzo istotne jest zachowanie ostrożności w kontekście udostępniania osobom trzecim na przykład nieużytków czy pomieszczeń magazynowych, nawet za opłatą. Osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą oszustwa, mogą dokonać stosownego zgłoszenia – w przeciwnym razie istnieje ryzyko uznania je za współwinne.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA