REKLAMA
  1. bizblog
  2. Środowisko

Koniec pobłażania dla niechlujów. 10000 zł za wywóz śmieci do lasu to zdecydowanie za mało

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska doszli do wniosku, że czterocyfrowa grzywna za śmiecenie w lasach to wciąż za mało. Propozycję nowych regulacji przygotowuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

13.07.2021
6:02
śmiecenie-w-lasach-prawo
REKLAMA

Informujemy, że aktualnie trwają prace nad zmianą przepisów, których celem jest między innymi zwiększenie kar za nielegalne postępowanie z odpadami i za zaśmiecanie środowiska

– dowiedział się Bizblog.pl w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.s
REKLAMA

Jak słyszymy: prace nad projektem nowelizacji ustawy prowadzone są przez GIOŚ. Wychodzi na to, że do tej pory ani grzywny finansowe, ani nawet kara więzienia nie zniechęciły amatorów wyrzucania śmieci do lasów.

Śmiecenie w lasach: 5 tys. zł grzywny to za mało?

Jakie będą nowe kary za śmiecenie w lesie? Szczegóły nie są jeszcze znane. Jedno jest pewne: przepisy mają być bardziej restrykcyjne od tych obecnie obowiązujących. A dzisiaj zastosowanie w takich przypadkach znajduje przede wszystkim art. 162 Kodeksu wykroczeń, który stanowi:

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Kara finansowa może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł.

Jeżeli przy tej okazji śmiecący wjechał do lasu autem, musi liczyć się z jeszcze jedną grzywną w podobnej wysokości. W najgorszym więc razie za podjechanie samochodem do lasu i wyrzucenie tam odpadów grozi maksymalnie 10 tys. zł (2 x 5 tys. zł). Z kolei w przypadku zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogi, ulice, place, ogrody, trawniki lub zieleńce, przewidywana jest kara grzywny, zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń: do 500 złotych albo nagana.

Można też oglądać kraty z drugiej strony przez 5 lat

Ale to nie wszystkie konsekwencje, z którymi muszą liczyć się ci, która nie bacząc na nikogo i na nic, zaśmiecają polskie lasy. Okazuje się, że w niektórych przypadkach mowa jest też o karze więzienia. Tak się dzieje w przypadku zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Wtedy zastosowanie z kolei ma art. 182 Kodeksu karnego, który zakłada karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. W dobie orzecznictwa sądowego, które coraz częściej stawia klimat i środowisko jako nienaruszalne dobro ogółu, lepiej w takim razie dwa razy zastanowić się, czy śmieciowa eskapada do lasu faktycznie się kalkuluje.

REKLAMA

Pomóż chronić lasy, zostań sygnalistą

GIOŚ zwraca uwagę, że „w ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami”. Jednocześnie zaprasza wszystkich do sygnalizowania jakichkolwiek informacji o dzikich i nielegalnych wysypiskach śmieci. W tym celu GIOŚ na swojej stronie internetowej stworzył specjalny formularz zgłoszeniowy. Można tego dokonać w sposób całkowicie anonimowy. Każda w ten sposób przekazana informacja trafia do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po przeanalizowaniu danej sprawy podejmuje kolejne czynności.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA