REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Energetyka - poradniki

Niższe rachunki za prąd. Masz czas do piątku, by złożyć dokumenty. Spóźnisz się, nie będzie zmiłuj

Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie tych obowiązujących w roku ubiegłym. Niemniej jednak konsumenci mogą korzystać z tańszej energii w ramach określonych limitów. Podstawowy wynosi 2000 kWh, natomiast niektóre grupy mają prawo do limitu 2600 kWh lub nawet 3000 kWh. Jakich formalności należy dopełnić, aby załatwić sobie tańszy prąd?

29.06.2023
20:09
cena-energii-mniejsze-rachunki
REKLAMA

Limity zużycia energii po preferencyjnej cenie

REKLAMA

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to odpowiedź rządzących na obawy społeczne dotyczące wysokich rachunków za prąd. Niemniej jednak ustawodawca przewidział pewne limity, zgodnie z którymi można korzystać z tańszej energii. Podstawowy wynosi 2000 kWh i dotyczy wszystkich gospodarstw domowych. Jeśli w gospodarstwie znajduje się osoba z niepełnosprawnością (stopień umiarkowany lub znaczny), limit zostaje podwyższony do 2600 kWh. Najwyższy limit, który wynosi 3000 kWh, dedykowany jest rolnikom oraz rodzinom wielodzietnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że za rodziny wielodzietne uważa się takie, w których na wychowaniu pozostaje co najmniej trójka dzieci. Podwyższony limit zużycia energii przysługuje również seniorom, którzy w przeszłości wychowywali minimum troje dzieci. Chcąc skorzystać z preferencji, należy posiadać Kartę Dużej Rodziny. Energię po preferencyjnej cenie mogą także zakupić właściciele działki w rodzinnych ogródkach działkowych, jednak w ich przypadku limit jest najniższy i wynosi 250 kWh. Warto pamiętać, że po przekroczeniu ustawowych limitów opłaty za prąd będą naliczane według cen podanych przez dystrybutora (maksymalnie 69 groszy za 1 kWh).

Jak załatwić sobie tańszy prąd?

Limit 2000 kWh przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu – aby z niego skorzystać, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Tymczasem osoby, którym przysługują wyższe limity, muszą już dopełnić pewnych formalności. Warunkiem skorzystania z nich jest bowiem złożenie stosownego oświadczenia oraz przedłożenie dokumentacji potwierdzającej prawo do zwiększonego limitu (Karta Dużej Rodziny, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, decyzja o wymiarze podatku rolnego za 2022 rok). Najlepiej zrobić to zdalnie, za pomocą:

  • platformy ePUAP,
  • aplikacji mObywatel,
  • poczty elektronicznej (mailowo).

Niezbędne dokumenty można również przesłać listownie – o tym, czy zostały one przekazane w terminie, decyduje data stempla pocztowego. Oczywiście formalności można dopełnić również osobiście w oddziale firmy.

Kiedy wnioskować o tańszy prąd?

Zwiększenie limitu zużycia prądu po preferencyjnej cenie nie następuje „z urzędu” – zainteresowany musi złożyć odpowiednie oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2023 roku. Oznacza to, że aby korzystać z wyższego limitu, trzeba pospieszyć się z dostarczeniem stosownej dokumentacji.

Osoby, które nie wywiążą się z obowiązku, wciąż będą mogły mniej płacić za prąd, jednak będzie obowiązywał je limit 2000 kWh. Warto jednak pamiętać o dopełnieniu formalności, gdyż dzięki preferencyjnym cenom można naprawdę sporo zaoszczędzić. Ci, których obowiązuje najniższy limit, zaoszczędzą około 2000 zł w skali roku, natomiast kolejne grupy – 2600 zł oraz 3000 zł.

Limit 2000 kWh – kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

REKLAMA

 Obowiązek złożenia stosownego oświadczenia w przypadku limitu wynoszącego 2000 kWh dotyczy jedynie osób, które budują dom jednorodzinny. Warunkiem jest, aby w przyszłości służył on zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora. Podobnie jak w przypadku innych uprawnionych obowiązuje termin 30 czerwca 2023 roku.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA