REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Szokujące podwyżki dla górników. Zarobki w IT nie robią już na nich żadnego wrażenia

Dobre dane z rynku pracy. Wrażenie robi zwłaszcza wzrost wynagrodzeń na poziomie 11,7 proc. Jak się okazuje stoją za nim podwyżki i bonusy dla górników, którzy wysokością pensji zbliżyli się już do zarobkowej elity, czyli informatyków i programistów.

18.03.2022
12:06
Szokujące podwyżki dla górników. Zarobki w IT nie robią już na nich żadnego wrażenia
REKLAMA

GUS podał, że w lutym 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2021 r. było wyższe o 2,2 proc. i wyniosło 6474,9 tys., a w stosunku do stycznia wzrosło o 0,2 proc. Dane były zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

REKLAMA
 class="wp-image-1742686"

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zwiększyło się w lutym aż o 11,7 proc. i wyniosło 6220,04 zł brutto. Miesiąc do miesiąca GUS zaraportował wzrost o 2,6 proc. W tym wypadku dane wyraźnie przebiły konsensus na poziomie 9,9 proc.

 class="wp-image-1742707"

Zarobki górników poszły w górę o ponad 36 proc.

GUS wyjaśnia, że dynamiczny wzrost wynagrodzeń miesiąc do miesiąca spowodowany był między innymi wypłatami premii dodatkowych, kwartalnych, półrocznych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń.

Najwyższy wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” o 36,1 proc. do 10571,51 zł. Miesiąc wcześniej było to 7768,73 zł. Pensje w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” zwiększyły się o 9,2 proc. do 9536,43 zł (miesiąc wcześniej 8735,60 zł).

Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” o 9,6 proc. do 7241,19 zł (z 8010,16 zł) oraz w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” o 1,4 proc. do 5265,38 zł.

Narastająco w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 7,8 proc. w „Pozostała działalność usługowa” do 15,4 proc. w „Zakwaterowanie i gastronomia”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 10,9 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” (tu kryją się między innymi wynagrodzenia w IT). w wysokości 10623,93 zł (wzrost o 9,2 proc. rok do roku), najniższą w „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4473,13 zł i to pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 15,4 proc.

Ukraińcy w Polsce niewidzialni dla GUS-u

W lutym w porównaniu ze styczniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się tylko minimalnie, o 0,2 proc. Podobny wzrost był widoczny także w lutym 2021 r. w stosunku do stycznia 2021 r. i wyniósł 0,3 proc. Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w styczniu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć, w tym zatrudniania pracowników sezonowych.

Porównując luty 2022 r. do lutego 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,2 proc., podczas gdy w lutym 2021 r. względem lutego 2020 r. odnotowano jego spadek o 1,7 proc.

REKLAMA

Aleksandra Beśka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że głównym wyzwaniem dla polskiego rynku pracy będzie teraz zaadaptowanie uchodźców z Ukrainy.

Spodziewamy się, że mała część obywateli Ukrainy będzie rejestrowana w danych GUS – te uwzględniają tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę. Szerszych informacji dostarczą raczej informacje o niedoborze wykwalifikowanych pracowników – prawdopodobnie będziemy obserwować spadki odsetka firm raportujących problem w badaniach ankietowych.

– ocenia ekspertka.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA