REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Setki weksli in blanco Żabki mogą być nieważne. Ważny wyrok w sprawie długów franczyzobiorcy

Weksel in blanco wystawiony przez franczyzobiorcę Żabki przed podpisaniem umowy franczyzowej jest nieważny i nie można z tego tytułu żądać zwrotu długu. W Gdańsku zapadł niekorzystny wyrok dla sieci, która od lat stosuje weksle in blanco jako zabezpieczenie długów, jakie wobec niej mają franczyzobiorcy. Choć sieć już w 2019 roku zmieniła tę praktykę, to ważność wystawionych do tego czasu weksli można podważyć, o ile franczyzobiorcy zdecydują się na taki krok.

09.11.2023
11:54
Setki weksli in blanco Żabki mogą być nieważne. Ważny wyrok
REKLAMA

Wyrok, który pod koniec września zapadł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, może potencjalnie pociągnąć za sobą poważne skutki dla sieci działającej na bazie modelu franczyzowego. Osoba decydująca się na prowadzenie sklepu pod szyldem Żabki nie musi mieć dużej kwoty na start, bo urządzenie i zatowarowanie sklepu zapewnia centrala. Zabezpieczeniem tej inwestycji Żabki jest weksel in blanco.

REKLAMA

Problem z wekslami in blanco

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, gdański sąd stwierdził, że Żabka nie może żądać od franczyzobiorców kwot, na które opiewają podpisane przez nich weksle in blanco, ponieważ w momencie podpisywania weksli nie wiedzieli, że już mają jakieś długi wobec Żabki. Problem polega bowiem na tym, że do 2019 roku Żabka najpierw podsuwała kandydatom na franczyzobiorców weksel in blanco, a dopiero potem podpisywała z nimi umowę o współpracy.

Co istotne, z wyroku sądu wcale nie wynika, że stosowanie weksli in blanco jest nielegalne. Przeciwnie, jest to jedna z dozwolonych form ochrony interesów jednej ze stron umowy gospodarczej. Ważne tu jest co innego – takie weksle mają moc tylko wtedy, gdy zostaną wystawione w momencie, gdy obie strony są związane współpracą. Jeśli weksel miał być zabezpieczeniem umowy franczyzowej, to powinien być wystawiony po jej podpisaniu.

Więcej o działalności Żabki w Polsce przeczytacie tutaj:

Wyrok jest na razie nieprawomocny, co oznacza, że Żabka może się od niego odwołać i – jak informuje gazeta – przedstawiciele sieci deklarują, że to nastąpi. Jeśli jednak Żabka przegra także przed sądem apelacyjnym, może to być dla niej poważny problem, bo franczyzobiorcy dostaną jasny sygnał, że weksle wystawione przed podpisaniem umowy franczyzowej są nieważne. W takiej sytuacji mogą być setki osób, które zawarły umowę z Żabką do 2019 roku.

Jush się zwija

Wtedy właśnie sieć skończyła z praktyką wystawiania weksli przed podpisaniem umowy franczyzowej, co oznacza, że problem z ważnością weksli nie dotyczy franczyzobiorców, którzy rozpoczęli współpracę z siecią w ostatnich czterech latach. Biuro prasowe Żabki wskazuje nawet, że zmiana tej praktyki była odpowiedzią na postulaty franczyzobiorców.

REKLAMA

Niekorzystny dla Żabki wyrok sądu to niejedyne zmartwienie sieci w ostatnim czasie. Wprowadzona dwa lata temu usługa szybkich zakupów online Jush nie była takim sukcesem, na jaki liczono. W ostatnim czasie usługi te zostały wycofane z większości miast, w których zostały wprowadzone, a dziś Jush działa tylko w Warszawie i Krakowie.

Stanowisko Żabka Polska: Informujemy, że przytoczony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z października br. jest nieprawomocny i odnosi się wyłącznie do zasad związanych z datą wystawienia weksla i podpisania umowy franczyzowej, nie kwestionując w żaden sposób samej legalności weksla czy długu franczyzobiorcy wobec Żabki. Dotychczas żaden Sąd w Polsce nie zakwestionował stosowania w obrocie gospodarczym weksla. W naszej ocenie wspomniany wyrok sądu jest niesprawiedliwy, dlatego będziemy się odwoływać od tego werdyktu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA