REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Słyszeliście o urlopie sabbatical? W Kodeksie pracy nie ma o nim słowa, ale płatne wolne jest

Pracownicy mają prawo do różnego rodzaju urlopów, w tym wypoczynkowego lub bezpłatnego. Ciekawym rozwiązaniem, o którym nie wspomina Kodeks pracy, a z którego coraz częściej korzystają pracownicy, jest urlop sabbatical. Kto i na jakich warunkach może udać się na taki urlop?

16.12.2023
19:55
Urlop sabbatical – mało znany sposób na wolne
REKLAMA

Urlop sabbatical wymyślono w Stanach Zjednoczonych, gdzie możliwość skorzystania z nich ma już jedna piąta wszystkich pracowników. Tego rodzaju wolne od pracy zostało uregulowane w wielu krajach Europy Zachodniej, jednak w Polsce wciąż nie wdrożono odpowiednich rozwiązań prawnych. O urlopie sabbatical mówi się niewiele, w większości organizacjach takowy w ogóle nie funkcjonuje. Tymczasem dla wielu pracowników może okazać się kluczowy w rozwoju dalszej kariery. Ideą urlopu sabbatical jest regeneracja sił i rozwój kompetencji zawodowych. Dzięki temu pracownik po określonym czasie może wrócić na swoje stanowisko z nową energią. Nie ulega wątpliwości, że płatny urlop zwykle trwa jedynie dwa tygodnie (pozostałe dni wolne pracownicy wybierają incydentalnie), a to zdecydowanie za krótko, aby odzyskać siły do pracy.

REKLAMA

Więcej poradników Bizblog.pl na temat urlopów

Na jakich warunkach udzielany jest urlop sabbatical?

Pracownicy, którzy chcieliby skorzystać z urlopu sabbatical, w pierwszej kolejności powinni sprawdzić, czy takowy w ogóle funkcjonuje w ich zakładzie. W Polsce najczęściej udzielany jest w korporacjach, natomiast nie jest on dostępny dla pracowników małych firm. Regulamin wewnętrzny organizacji powinien określać, kto może udać się na urlop sabbatical, na jak długo oraz pod jakimi warunkami. Najczęściej jest on udzielany na kilka miesięcy, a czasami nawet na rok.

W trakcie jego trwania pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki ZUS. Pracownik co do zasady może dowolnie wykorzystywać czas wolny, jednak niektórzy pracodawcy wymagają od przebywających na urlopie podnoszenia kompetencji zawodowych. Wiąże się to z koniecznością uczęszczania na kurs lub podjęcia studiów podyplomowych.

Wady urlopu sabbatical

Wydaje się, że urlop sabbatical ma same zalety – pracownicy mogą regenerować siły, a dodatkowo otrzymują pełne wynagrodzenia. Niemniej jednak nawet takie rozwiązanie ma pewne wady, których istnienia warto mieć świadomość. Urlop sabbatical nie sprawdzi się w przypadku osób zatrudnionych w szybko zmieniających się branżach. Prawnicy, księgowi czy nawet informatycy mogą mieć duże problemy z powrotem do pracy w nowych uwarunkowaniach. Ponadto w trakcie urlopu zmianie może ulec kierownictwo firmy, przez co okaże się, że pracownik nie ma już do czego wracać. Na czas urlopu ktoś inny przejmuje jego obowiązki – jeśli ta osoba sprawdzi się na nowym stanowisku, najprawdopodobniej nie zostanie z niego usunięta. Przełożony może zaproponować urlopowiczowi inną pracę, która niekoniecznie odpowiada jego ambicjom.

Urlop sabbatical – uregulowania prawne

Urlop sabbatical nie został do tej pory uregulowany przez ustawodawcę, dlatego szczegóły dotyczące jego udzielania czy przebiegu ustala pracodawca. Nie mają tutaj zastosowania przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów płatnych lub bezpłatnych. Urlop sabbatical często bywa porównywany z urlopem dla podratowania zdrowia, do którego mają prawo nauczyciele. Niemniej jednak ten drugi regulowany jest Kartą Nauczyciela, dlatego wiadomo, kto i na jakich warunkach może się na niego udać. Urlop sabbatical jest natomiast charakterystyczny dla instytucji prywatnych – nie ulega wątpliwości, że wysłanie na niego pracownika związane jest z pewnym kosztem, jaki musi ponieść pracodawca. Ze względu na rosnącą popularność urlopu sabbatical, konieczne jest uregulowanie takich kwestii, jak choćby:

REKLAMA
  • maksymalna długość jego trwania,
  • możliwość odwołania z urlopu podyktowana potrzebami pracodawcy,
  • możliwość zrezygnowania z urlopu przez pracownika lub rozłożenia go na części,
  • możliwość wydłużenia urlopu ze względu na zdrowie.

Obecnie nie trwają żadne prace legislacyjne, które miałyby na celu uregulowanie prawne urlopu sabbatical.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA