REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Przed nami skok bezrobocia. Dla tysięcy Polaków zacznie się sezon na zasiłek

Na rynku pracy obędzie się bez trzęsienia ziemi, ale na początku 2024 roku powinniśmy się spodziewać wzrostu bezrobocia do 5,5 proc. Ekonomiści uspokajają, że na ten skok o 0,5 p.proc. wpływ będą miały czynniki sezonowe i po kilku tygodniach sytuacja powinna wrócić do normy.

25.09.2023
13:49
Przed nami skok bezrobocia. Dla tysięcy Polaków zacznie się sezon na zasiłek
REKLAMA

W końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 782,5 tys. bezrobotnych, tj. o 0,1 tys. więcej niż w lipcu br. oraz o 24,4 tys. (tj. o 3,0 proc.) mniej niż w sierpniu ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5 proc. i była o 0,2 p.proc. niższa niż przed rokiem – czytamy w comiesięcznej publikacji GUS „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju”.

REKLAMA
 class="wp-image-2247103" width="840"
Źródło: GUS

W sierpniu w urzędach pracy zarejestrowano 103,3 tys. nowych bezrobotnych – o 1,2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem. Wśród nowo zarejestrowanych aż 76,7 proc. stanowiły osoby, które trafiły do pośredniaków po raz kolejny. Rok do roku przybyło ich o 0,7 p.proc.

Stopa bezrobocia w województwach

Największy odsetek osób bez pracy ma województwo podkarpackie 8,5 proc., najmniejszy wielkopolskie 2,9 proc.

Źródło: GUS

W porównaniu z lipcem stopa bezrobocia obniżyła się w sierpniu w czterech województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim – po 0,1 p.proc. Wzrost odnotowano w trzech: podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim – również o 0,1 p.proc. W pozostałych województwach obyło się bez zmian.

Więcej o sytuacji na rynku pracy

W skali roku bezrobocie zmniejszyło się w 14 województwach. Największy spadek odnotowano w lubelskim – o 0,4 p.proc. oraz w łódzkim, mazowieckim i podkarpackim – po 0,3 p.proc. Niewielki wzrost stopy bezrobocia notowano w województwach pomorskim i wielkopolskim – po 0,1 p.proc. W opolskim i warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia nie zmieniła się rok do roku.

Mniej ofert pracy dla bezrobotnych

W ubiegłym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,2 tys. ofert zatrudnienia – o 3,5 proc. mniej niż przed rokiem. Zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora prywatnego o 2,0 proc., jak i z sektora publicznego – o 12,4 proc. Oferty z sektora publicznego stanowiły 13,2 proc. ogółu zgłoszonych ofert (wobec 14,5 proc. przed rokiem).

Źródło: GUS

Oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 29,8 proc. wszystkich ofert (wobec 34,3 proc. rok wcześniej). Spośród ofert zatrudnienia 4,6 proc. dotyczyło staży, 3,6 proc. kierowanych było do niepełnosprawnych, a 0,04 proc. – do absolwentów.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje w komentarzu do danych GUS, że liczba ofert zatrudnienia stabilizuje się.

Warto zauważyć, że nawet obecnie w dołku spowolnienia, liczba ofert jest o około 45 proc. wyższa niż w 2012 r. W efekcie konsekwencje słabszego wzrostu gospodarczego dla rynku pracy będą dużo słabsze niż w kryzysie zadłużenia strefy euro – uważa Jakub Rybacki, analityk PIE.

W jego opinii taki obraz potwierdzają informacje o zwolnieniach grupowych.

GUS wskazuje, że w sierpniu przeprowadziło je 138 pracodawców. Zwolnienia grupowe dotknęły 18,4 tys. osób – o 0,3 tys. więcej niż rok temu – zauważa ekspert.

Stopa bezrobocia wzrośnie do 5,5 proc.

REKLAMA

Polski Instytut Ekonomiczny nie spodziewa się w najbliższych miesiącach wielkich zmian na rynku pracy i zapowiada, że we wrześniu stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 5 proc. Potem niestety odnotujemy wzrost.

Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5 proc. głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych – zapowiada Jakub Rybacki z PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA