REKLAMA
  1. bizblog
  2. Rolnictwo /
  3. Poradniki
  4. Podatki - poradniki

Możecie zacząć zawodzić. Ten list dostanie kilkaset tysięcy Polaków, zapłacą wszyscy

Podatek rolny od 2024 roku wzrośnie o 21 proc. i będzie to największa podwyżka spośród wszystkich danin, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia nowego roku. Nawet podwyżki maksymalnych dopuszczalnych stawek podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, będą niższe. Na dodatek podwyżka podatku rolnego nie uderzy tylko w rolników, których jest w Polsce według różnych źródeł od 300 tys. do 850 tys., ale odczujemy ją wszyscy – w cenach żywności.

06.11.2023
9:21
Ten list dostanie kilkaset tysięcy Polaków, zapłacą wszyscy
REKLAMA

Podatek rolny na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku opłacają właściciele co najmniej jednego hektara użytków rolnych, takich jak grunty orne, łąki, pastwiska czy sady. Wysokość daniny zależy od średniej ceny skupu żyta z jedenastu poprzedzających kwartałów, którą co roku wylicza i podaje 20 października Główny Urząd Statystyczny. Podstawa opodatkowania to z kolei areał w hektarach, uwzględniający rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikający z ewidencji gruntów i budynków oraz lokalizacji gruntu.

REKLAMA

Decyzję o wysokości podatku rolnego wysyłają urzędy gminy – podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych. Obowiązują też takie same terminy płatności. Pierwszą ratę należy wpłacić do 15 marca, kolejne do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Więcej o opłatach i podatkach lokalnych

Podatek rolny w 2024 r. Podwyżka wyniesie od 39 do 79 zł

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmy inFakt, przypomina, że stawka podatku rolnego to w przeliczeniu 2,5 kwintala żyta na hektar, a za pozostałe grunty rolne płaci się pięciokrotność stawki za kwintal.

W 2024 roku stawka podatku rolnego wyniesie 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2024 roku wyniesie 448,15 zł za hektar, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze – wylicza ekspert.

Jak zaznacza doradca inFaktu, tak duża podwyżka podatku rolnego może oznaczać skokowy wzrost cen żywności.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku przestanie obowiązywać zerowa stawka podatku VAT na żywność, więc możemy spodziewać się wzrostu cen produktów spożywczych – wskazuje Piotr Juszczyk.

Wyższy podatek od szklarni

Ekspert inFaktu wskazuje, że w 2024 roku również właściciele szklarni zapłacą więcej za metr kwadratowy powierzchni szklarni. Dokładnie będzie to 15,69 zł. W tym wypadku tego typu obiekty są objęte podatkiem od nieruchomości i opłatami lokalnymi, które w 2024 r. wzrosną o wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu 2023 r., wynoszącym 15 proc.

Ta zmiana również może przełożyć się na wyższe ceny naszych zakupów – zauważa Piotr Juszczyk.

I przypomina, że od stycznia 2024 roku wzrosną również ceny energii elektrycznej po tym, jak zostaną odmrożone stawki za prąd.

REKLAMA

Trzeba spodziewać się wzrostu nawet na poziomie 70 proc. w związku z ich odmrożeniem. Niestety, rok 2024 przyniesie nie tylko wzrost podatku rolnego, ale również koniec obowiązywania różnego rodzaju tarcz i zerowych stawek VAT – wylicza Piotr Juszczyk.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA