REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Certyfikat rezydencji podatkowej. Jak go uzyskać?

Podatnicy osiągający dochody z różnych źródeł, także z zagranicy, zobowiązani są do uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten wskazuje, w którym kraju należy opłacać podatki. Kiedy jest on potrzebny i jak go zdobyć?

12.10.2023
22:02
Certyfikat rezydencji podatkowej. Jak go uzyskać?
REKLAMA

Czym jest rezydencja podatkowa?

REKLAMA

Rezydencja podatkowa to termin, który dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. W kontekście pierwszych odnosi się do miejsca zamieszkania, w przypadku drugich – do siedziby firmy. Osoby posiadające rezydencję podatkową w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że zobowiązane są do zapłaty podatku od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich położenia.

Tymczasem podatnicy, którzy nie posiadają w Polsce rezydencji podatkowej, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przejawia się on koniecznością opłacenia podatku wyłącznie od dochodów osiąganych na terenie RP. Ustalenie rezydencji podatkowej jest istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba osiąga dochody z różnych źródeł, także z zagranicy. Zapobiega to nadużyciom wynikającym z błędnej interpretacji międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kto może uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce? O ten certyfikat mogą ubiegać się osoby, które posiadają centrum interesów życiowych lub biznesowych na terytorium Polski. Przyznaje się go również tym, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Celem uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej należy złożyć wniosek na formularzu CFR-1. Muszą znaleźć się w nim:

  • dane podatnika,
  • powód ubiegania się o wydanie certyfikatu,
  • ilość kopii,
  • sposób odbioru dokumentu.

Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście lub elektronicznie, poprzez e-Urząd Skarbowy bądź platformę e-PUAP. Podatnik zobowiązany jest wnieść opłatę od wniosku, która wynosi 17 zł (jedynie złożenie wniosku przez E-Urząd Skarbowy jest bezpłatne). Dokumenty w imieniu podatnika może przedłożyć osoba upoważniona, a więc dysponująca stosownym pełnomocnictwem. Opłata za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Certyfikat wydawany jest w ciągu siedmiu dni.

Certyfikat rezydencji – terminowy czy bezterminowy?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument, w którym nie trzeba wyszczególniać terminu ważności. Wielu podatników uważa więc, że jest on wydawany bezterminowo. Niestety, brak stosownych danych nie oznacza, że można się nim posłużyć w dowolnym momencie. Jeśli nie określono terminu ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy od momentu wydania.

Po upłynięciu terminu należy więc zawnioskować o nowy dokument – może być on wydany przez ten sam urząd, jeśli podatnik w dalszym ciągu spełnia warunki otrzymania certyfikatu. Co istotne, nie wydaje się go z wyprzedzeniem – dotyczy wyłącznie stanu teraźniejszego albo przeszłego. Nie można więc złożyć wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej w państwie, w którym podatnik dopiero planuje zamieszkać bądź prowadzić działalność gospodarczą.

Więcej o podatkach przeczytasz na Spider's Web:

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej służy ustaleniu, w którym kraju osoba fizyczna lub prawna zobowiązana jest płacić podatki. Niemniej jednak nie musi posiadać go każdy obywatel. Jeśli mieszkamy w Polsce i tutaj pracujemy, dokument ten nie będzie nam potrzebny – nawet w przypadku, gdy świadczymy pracę na rzecz podmiotu zagranicznego. O wydanie certyfikatu powinny natomiast zawnioskować osoby, które uzyskują dochody poza granicami kraju, w tym:

REKLAMA
  • pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w innym państwie,
  • prowadzą sprzedaż wysyłkową zagranicę,
  • pracują sezonowo zagranicą.

Certyfikat rezydencji przydatny jest w momencie, gdy osiągając dochody poza granicami Polski, podatnik chce uniknąć podwójnego ich opodatkowania. Jednocześnie należy pamiętać, że posiadanie dokumentu nie jest jednoznaczne z brakiem obowiązku rozliczania się ze skarbówką, w tym składania rocznych deklaracji podatkowych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA