REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Karta podatkowa. Kto nadal może z niej skorzystać?

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Opłacają oni podatek w kwocie z góry ustalonej, niezależnej od osiąganych dochodów. Obecnie rozliczanie się za pomocą karty podatkowej możliwe jest tylko dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 31 grudnia 2021 roku, spełniając przy tym ustawowe warunki.

04.10.2023
22:02
Karta podatkowa. Kto nadal może z niej skorzystać?
REKLAMA

Karta podatkowa dedykowana jest przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej. Uprawnieni są do niej podatnicy zajmujący się:

REKLAMA
 • działalnością usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • działalnością usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • działalnością usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • działalnością gastronomiczną,
 • działalnością w zakresie usług rozrywkowych,
 • działalnością w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • świadczeniem usług z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego,
 • świadczeniem usług weterynaryjnych,
 • świadczeniem usług opieki nad dziećmi i osobami chorymi,
 • świadczeniem usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Prowadząc działalność w formie spółki cywilnej, należy liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami – przykładowo z karty podatkowej nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy udzielający lekcji na godziny. Ponadto tę formę opodatkowania można wybrać, jeśli:

 • podatnik rozliczał się za pomocą karty podatkowej przed 31 grudnia 2021 roku i w międzyczasie nie utracił do niej prawa,
 • podatnik nie korzysta z usług osób niezatrudnionych u siebie w ramach umowy o pracę,
 • podatnik nie prowadzi, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, za pomocą podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik nie wytwarza wyrobów objętych podatkiem akcyzowym,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest prowadzona poza terenem RP.

Ile wynosi podatek w przypadku karty podatkowej?

Kwota podatku w przypadku karty podatkowej ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę między innymi:

 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • ilość osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę,
 • liczbę osób zamieszkujących w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Naczelnik urzędu skarbowego każdego roku informuje podatnika o wysokości podatku, jaki ten co miesiąc będzie musiał opłacać. Kwota jest niezależna od wysokości osiąganych przychodów ani ponoszonych kosztów, których przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć.

Więcej o podatkach przeczytasz na Spider's Web:

Karta podatkowa – obowiązki podatnika

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, opłacają podatek do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest on należny. Podatek za grudzień uiszcza się do 28 grudnia. Przedsiębiorca zobowiązany jest także złożyć roczną deklarację PIT-16A, najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Ponadto podatnik będzie musiał zgłosić urzędnikowi wszelkie zmiany, które mają wpływ na ustalenie kwoty podatku. Dotyczą one między innymi ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Karta podatkowa 2023 – dla kogo?

REKLAMA

Obecnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania dochodów. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje bowiem Polski Ład, który zniósł kartę podatkową dla nowych przedsiębiorców. Wciąż jednak mogą z niego korzystać ci, którzy rozliczali się w ten sposób przed 31 grudnia 2021 roku, a w międzyczasie nie utracili prawa do karty podatkowej lub nie zrezygnowali z niej dobrowolnie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA