REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

ZUS rozsyła listy do podatników. Listonosz z formularzem zapuka do ciebie w ciągu kilku dni

Kilka milionów deklaracji podatkowych za 2022 rok trafi wkrótce do rąk wszystkich, którzy w zeszłym roku pobrali jakiekolwiek świadczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wielką wysyłkę papierowych listów z formularzami PIT i chce się z tym uwinąć do końca lutego. To trochę marnowanie papieru, bo deklaracje w formie elektronicznej dostępne są także w PUE ZUS.

18.02.2023
10:43
list z zus
REKLAMA

ZUS przeprowadza tę procedurę co roku. Na przełomie stycznia rusza wielka akcja wysyłkowa deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 do beneficjentów świadczeń społecznych w poprzednim roku. Formularze podatkowe muszą trafić do wszystkich zainteresowanych przed 1 marca.

REKLAMA

Wciąż praktykowana jest wysyłka papierowych formularzy w papierowych kopertach, które trzeba rozwieźć po całej Polsce, choć dostępna jest dużo tańsza i wygodniejsza alternatywa. Sam ZUS zwraca uwagę, że wszystkie osoby, którym wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS.

PIT-40A nie tylko dla emerytów

Jak wyjaśnia zakład, PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych. Formularze trafią także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-40A ZUS wyśle także do nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dwa typy deklaracji PIT-11

Z kolei PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały z ZUS-u inne niż wymienione już świadczenia. Chodzi na przykład o zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Takie formularze dostaną też ci, którzy w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Deklaracje PIT-11A otrzymają też osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS-ie oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Ostatni z typów deklaracji wysyłanych przez ZUS, PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody.

REKLAMA

Jeśli nie chcemy czekać na papierową deklarację, możemy sobie ją ściągnąć sami w formacie PDF. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca”, a następnie kliknąć „Formularze PIT”. Wystarczy pobrać dostępny PDF i gotowe.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA