REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Płatności gotówkowe z limitem. Powyżej tej kwoty tylko przelew

Większość płatności pomiędzy przedsiębiorcami odbywa się w systemie bezgotówkowym, a wszystko za sprawą ograniczeń, jakie ustawodawca wprowadził w transakcjach gotówkowych. Od pewnego czasu zapowiada się ich zaostrzenie, jednak obecnie wciąż obowiązuje limit 15 tys. zł. Co grozi za jego przekroczenie?

19.06.2024
22:21
Płatności gotówkowe z limitem. Powyżej tej kwoty tylko przelew
REKLAMA

Limit płatności gotówkowych – ile wynosi i kogo dotyczy?

REKLAMA

W 2024 roku limit płatności gotówkowych wynosi 15 tys. zł brutto. Na tym poziomie plasuje się od lat, choć w ramach Polskiego Ładu planowano obniżenie kwoty do 8 tys. zł brutto. Tak się jednak nie stało i póki co, przedsiębiorcy wciąż mogą rozliczać się na starych zasadach. Limit płatności gotówkowych dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że odnosi się on do całej kwoty transakcji, a nie do pojedynczych transz. W przypadku dostaw usług albo towarów w systemie ciągłym, bazujących na jednej umowie, mogłoby dojść do sytuacji, w której każda pojedyncza płatność opiewa na kwotę mniejszą niż 15 tys. zł.

Konsekwencje nieprzestrzegania limitu płatności gotówkowych

Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają limitu płatności gotówkowych, muszą liczyć się z konsekwencjami. Nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku, który został opłacony gotówką w kwocie powyżej 15 tys. zł. Jeśli uprzednio ujął go w kosztach, będzie zobowiązany je pomniejszych, a w przypadku braku takiej możliwości będzie musiał zwiększyć przychody.

Limit płatności gotówką a inne formy rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy często korzystają z innych niż gotówkowe i bezgotówkowe form rozliczeń. Dobrym przykładem jest kompensata, netting albo barter. Wobec konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania limitów gotówkowych, pojawia się wiele wątpliwości w zakresie dopuszczalnej kwoty rozliczania się wyżej wymienionymi metodami.

Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że limit płatności gotówkowych nie ma w tym przypadku zastosowania. Co więcej, za rozliczenie bezgotówkowe uważa się również płatność dokonaną z zastosowaniem systemów, takich jak PayU czy BLIK.

Więcej informacji dla przedsiębiorców przeczytasz na Bizblog.pl:

Limit płatności gotówkowych a transakcje w walucie obcej

Limit 15 tys. zł dotyczy nie tylko transakcji w walucie krajowej, ale również w walucie obcej. Nie możemy jednak utożsamiać tej kwoty z 15 tys. euro – należy dokonać stosownych przeliczeń. W tym celu bierzemy pod uwagę kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zawarcie transakcji. Nie ma więc znaczenia, kiedy faktura zostanie opłacona.

Limit płatności gotówkowych dla osób fizycznych

Limit płatności gotówkowych nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, że mogą one regulować zobowiązania w dowolny sposób, bez żadnych ograniczeń. Warto jednak na bieżąco śledzić zmiany, gdyż wielokrotnie mówiło się w Polsce o wprowadzeniu tego rodzaju obostrzenia. Optuje za nim również Unia Europejska, która szuka rozwiązań w zakresie stworzenia jednolitego systemu dla wszystkich krajów członkowskich. Problem w tym, że trudno byłoby wyciągnąć konsekwencje wobec osób fizycznych, dlatego obowiązek kontroli sposobu płatności spoczywałby na przedsiębiorcach.

REKLAMA

Płatności gotówkowe w 2024 roku

Pomimo licznych zapowiedzi, limit płatności gotówkowych w 2024 roku został utrzymany na niezmienionym poziomie 15 tys. zł. W przyszłości jednak możemy spodziewać się wprowadzenia zmian w tym zakresie. Dąży się bowiem do całkowitego zakazu wymiany gotówkowej pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą, ewentualnie pozostawienia limitu na minimalnym poziomie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA