REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

KSeF wchodzi za moment. Małe firmy zachowują się, jakby ich zmiany nie dotyczyły

Choć wejście Krajowego Systemu e-Faktur zbliża się nieuchronnie, to nadal 27 proc. firm nie przygotowało się do wdrożenia systemu, który od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązkowy dla czynnych płatników VAT. Eksperci z firmy Webcon, dostawcy systemu do obiegu dokumentów, wzięli pod lupę przedsiębiorców i sprawdzili, w jakim stopniu są przygotowani do zmian.

28.11.2023
22:09
KSeF wchodzi za moment. Małe firmy zachowują się, jakby ich zmiany nie dotyczyły
REKLAMA

Elektroniczne systemy do fakturowania zintegrowane lub gotowe na integrację z KSeF działają w co trzecim przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 250 osób. Wśród mikroprzedsiębiorców, którzy także są objęci nowymi regulacjami, 53 proc. nie wykonało żadnego kroku w kierunku KSeF.

REKLAMA

Firmy pracują nad przystosowaniem systemów do KSeF

W sumie 22 proc. firm w Polsce jest już w pełni przygotowanych do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Znaczna część przedsiębiorców, 44 proc., pracuje nad tym lub ma w planach dostosowanie fakturowania do wymogów KSeF. Jednak liczna grupa, bo aż 27 proc., nie wykonała jeszcze żadnego kroku związanego z uruchomieniem procedur, które dla rozliczających VAT mają być obowiązkowe od 1 lipca 2024 r.

Regularnie monitorujemy stan przygotowania firm w Polsce do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Jeszcze w maju 2022 r. część przedsiębiorców deklarowała, że nigdy nie słyszała terminu takiego jak KSeF. Dziś sytuacja wygląda znacznie lepiej, jednak nadal więcej niż co czwarta firma nie zrobiła nic w kierunku wdrożenia zmian, które za kilka miesięcy będą obligatoryjne dla czynnych płatników VAT – wskazuje Łukasz Semeniuk, Dyrektor Handlowy w Webcon.

Semeniuk uważa, że warto wziąć pod uwagę, że zaplanowanie i wdrożenie strategii digitalizacji w tym zakresie wymaga czasu, a tego z każdym dniem jest coraz mniej.

Ekspert dodaje też, że dobrze jest tę zmianę potraktować nie tylko jako obowiązek, ale również jako szansę. Cyfryzacja obiegu dokumentów księgowych to przyspieszenie procesowania faktur, wyeliminowanie pomyłek i zagubienia dokumentów oraz obniżenie kosztów archiwizacji. To też doskonały start w drodze do szerokiej cyfrowej transformacji procesów w firmie.

Więcej wiadomości na temat przedsiębiorców:

Kto ma największy problem z Krajowym Systemem e-Faktur?

Największy postęp związany z reformą i wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur mają na koncie duże organizacje. 31 proc. firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników używa już systemu do fakturowania, który jest zintegrowany lub gotowy na integrację z KSeF. Co druga realizuje wdrożenie lub ma je w planach. Tylko 12 proc. z nich nie wykonało jeszcze żadnego kroku na drodze do realizacji założeń reformy.

W połowie stawki znajdują się średnie oraz małe firmy. Te zatrudniające od 50 do 250 osób w 22 proc. przypadków deklarują, że są już w pełni gotowe na korzystanie z nowego mechanizmu obrotu fakturami. 64 proc. takich podmiotów wykonuje już pierwsze kroki w kierunku KSeF lub planuje działania związane ze wdrożeniem odpowiednich narzędzi. Mali przedsiębiorcy w 21 proc. przypadków korzystają już z systemów gotowych na KSeF, a 58 proc. deklaruje, że ma już to w planach – podaje Webcon.

Najdalej od wdrożenia założeń Krajowego Systemu e-Faktur są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W tej kategorii jedynie 15 proc. podmiotów deklaruje gotowość, a 24 proc. jest na etapie wdrażania lub planowania narzędzi gotowych na KSeF. Aż 53 proc. najmniejszych przedsiębiorców nie wykonało jeszcze żadnego działania związanego z przygotowaniami do reformy, która już od połowy przyszłego roku obejmie wszystkich czynnych płatników VAT działających na terenie Polski.

Branża IT wypada najlepiej na tle innych

Biorąc pod uwagę branże, najlepiej do KSeF są przygotowane firmy z branży nowych technologii i IT. Wśród nich 36 proc. ma już wdrożony odpowiedni system i wszystkie konieczne zmiany, 44 proc. pracuje nad nimi, a tylko 16 proc. nie rozpoczęło jeszcze przygotowań.

REKLAMA

Najsłabiej w tym kontekście wypadają firmy usługowe i handlowe, gdzie odpowiednio tylko 20 proc. i 25 proc. ma wdrożone odpowiednie narzędzia, a 29 proc. i 33 proc. jeszcze nie rozpoczęło działań w tym zakres – uważa ekspert.

I dodaje, że transport zaimplementował elektroniczny system obiegu faktur w 26 proc., a 22 proc. fakturuje sprzedaż w sposób tradycyjny. W produkcji natomiast 25 proc. firm jest przygotowanych do wdrożenia systemu zintegrowanego z KSeF, a 18 proc. jeszcze nie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA