REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Split payment. Kiedy jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy?

Split payment to inaczej płatność podzielona, której mechanizm zakłada odprowadzenie kwoty podatku VAT wynikającej z faktury na specjalne konto bankowe. Kwota netto trafia natomiast na konto przedsiębiorcy. W przypadku niektórych transakcji podzielona płatność jest obowiązkowa, w innych dobrowolna.

23.07.2023
16:51
Split payment. Kiedy jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy?
REKLAMA

Czym jest split payment?

REKLAMA

Mechanizm podzielonej płatności zakłada możliwość albo obowiązek rozdzielenia zapłaty na dwie części – kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Pierwsza z wymienionych trafia na rachunek firmowy, druga natomiast na specjalne konto stworzone do celu rozliczeń VAT. Podzielona płatność to w rzeczywistości jeden ze sposobów walki z wyłudzeniami VAT i karuzelami VAT-owskimi. Dotyczy ona dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jednak przedsiębiorca może zdecydować o dokonaniu podzielonej płatności w każdym przypadku, dokonując obrotu wszelkiego rodzaju towarem.

Kiedy podzielona płatność jest obowiązkowa?

Split payment może mieć charakter dobrowolny lub obligatoryjny. Przepisy nakładają obowiązek dokonywania podzielonej płatności w przypadku, gdy na fakturze znajdzie się przynajmniej jedna pozycja z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to na przykład usługi budowlane, sprzedaż komputerów czy wyrobów jubilerskich. Ponadto kwota faktury opiewa na co najmniej 15 tys. zł. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż choć limit wyrażony jest w PLN, to transakcja podzielonej płatności musi zostać przeprowadzona nawet w przypadku, gdy fakturę wystawiono w walucie obcej, natomiast po przeliczeniu jej wartość przekracza 15 tys. zł. Sprzedawca, który dokonuje dostawy towarów lub usług wrażliwych (wymienionych w załączniku do ustawy), ma obowiązek uiścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli tego nie zrobi, kupujący i tak będzie musiał zapłacić poprzez płatność podzieloną, samodzielnie weryfikując rodzaj towarów i usług wymienionych w fakturze. W pozostałych przypadkach zastosowanie podzielonej płatności ma charakter dobrowolny.

Jak opłacić fakturę, korzystając z płatności podzielonej?

Dokonanie płatności poprzez split payment jest bardzo proste – przygotowując przelew, wystarczy zaznaczyć taką opcję, a stosownego podziału środków pieniężnych system dokona automatycznie. Ta metoda ma zastosowanie zarówno do obowiązkowych, jak i do dobrowolnych płatności podzielonych.

Co daje mechanizm podzielonej płatności i czy warto korzystać z niego dobrowolnie?

Przedsiębiorcy handlujący towarami lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 nie mają wyboru – muszą stosować podzieloną płatność. Sprowadza się ona do tego, że kwota netto trafia na rachunek firmowy i pozostaje do dyspozycji właściciela, natomiast kwota VAT trafia na odrębny rachunek. Przedsiębiorca nie może dowolnie korzystać ze środków na nim zgromadzonych, choć formalnie należą one do niego. Powinny zostać przeznaczone na przykład na zapłatę podatku VAT, podatku dochodowego czy odsetek od należności budżetowych. Istnieje możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o transfer środków na rachunek firmowy, jednak czas oczekiwania na odpowiedź jest stosunkowo długi i wynosi 60 dni. Pojawia się więc pytanie, w jakim celu przedsiębiorca miałby korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, jeśli nie zobowiązuje go do tego ustawa? Takie rozwiązanie ma kilka zalet:

  • w przypadku współpracy z nieuczciwym kontrahentem dokonanie podzielonej płatności będzie okolicznością łagodzącą, potwierdzającą, że przedsiębiorca działał z dochowaniem należytej staranności,
  • pozwala rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wykonania przelewu na rachunek spoza białej listy podatników VAT,
  • uwalnia środki zgromadzone na rachunku VAT od egzekucji,
  • chroni przed karnymi odsetkami za zwłokę,
  • do wysokości kwot zapłaconych poprzez split payment nie mają zastosowania sankcje VAT,
  • zwrot podatku VAT naliczonego musi nastąpić w ciągu 25 dni.

Mechanizm podzielonej płatności, choć wydaje się uciążliwy dla przedsiębiorców, niesie za sobą pewne korzyści. Warto więc rozważyć split payment, zwłaszcza w przypadku nowych kontrahentów, z którymi przedsiębiorca dopiero uczy się współpracować.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA