REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki

Jedziesz na urlop? Sprawdź, czy nie przepadnie ci premia w pracy

Podczas urlopu wypoczynkowego możne przepaść premia lub nagroda w wynagrodzeniu urlopowym. Które dodatki wliczają się w pensję za urlop, a które nie?

12.07.2023
14:21
Jedziesz na urlop? Sprawdź, czy nie przepadnie ci premia w pracy
REKLAMA

Zgodnie z Kodeksem pracy za czas urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. I często przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia uwzględnia się m.in. premie i nagrody, ale nie wszystkie z nich zostaną wliczone w pensję za urlop. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego nie są wliczane składniki, takie jak jednorazowe premie uznaniowe za wykonanie określonego zadania, premie jubileuszowe czy nagrody zakładowe, jak również roczne premier, tzw. trzynastki czy odprawy emerytalno-rentowe.

REKLAMA

Dlaczego tych dodatków nie wlicza się w wynagrodzeniu urlopowym?

Zdaniem eksperta z inFakt, najbardziej problematycznymi składnikami są jednorazowe premie, które pracownik otrzymuje za wykonanie konkretnego zadania lub za dane osiągnięcie w formie premii motywacyjnych.

Te świadczenia nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ są przyznawane na podstawie decyzji pracodawcy i nie stanowią roszczenia pracownika – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Potwierdził to Sąd Najwyższy który uznał, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, a także nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Inaczej jest w przypadku premii regulaminowych. Są one wypłacane w konkretnych okresach i są mierzalne oraz zapisane w regulaminie pracy, wliczane są do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bo stanowią wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków służbowych.

Liczą się warunki w umowie

Ekspert inFakt zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Mianowicie nazewnictwo samo w sobie nie ma znaczenia, jeśli w regulaminie lub umowie o pracę zawarte są warunki otrzymania premii uznaniowej, takie jak konkretne kryteria mierzalne.

W takim przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenia pieniężne nazywane premią uznaniową wypłacane pracownikowi systematycznie za wykonywanie regularnych obowiązków służbowych stanowią składnik wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia urlopowego – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ekspert przypomina również, że wysokość wynagrodzenia urlopowego jest ustalana poprzez podzielenie jej podstawy przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, za który ustalono tę podstawę. Następnie mnoży się kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, gdyby nie korzystał z wolnego.

Czytaj też:

Przykładowo: pracownik w lipcu 2023 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (80 godzin). Jego wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej w stałej wysokości 3600 zł oraz miesięcznych premii regulaminowych. W trzech miesiącach poprzedzających urlop premie wyniosły odpowiednio:

  • 1050 zł w czerwcu,
  • 950 zł w maju,
  • 1100 zł w kwietniu,

natomiast pracownik przepracował odpowiednio 168 godz., 168 godz. i 152 godz., czyli łącznie 488 godzin.

REKLAMA

W pierwszej kolejności należy zsumować premie z ostatnich trzech miesięcy, co daje wynik 3100 zł. Następnie należy ustalić wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmiennych składników wynagrodzenia, poprzez podzielenie sumy prowizji przez liczbę godzin pracy z tych trzech miesięcy, a więc 3100 zł / 488 h = 6,35 zł. Kolejnym krokiem jest ustalenie wynagrodzenia urlopowego z premii mnożąc liczbę godzin urlopu przez stawkę za godzinę: 80 h x 6,35 zł = 508 zł. Pracownik jest zatrudniony ze stałą pensją, a więc wynagrodzenie za lipiec wyniesie 3600 zł + 508 zł + ewentualna premia za lipiec. W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie godzinowe, należałoby również dokonać wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego analogicznie jak przy premii.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA