REKLAMA
 1. bizblog
 2. Ubezpieczenia /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie może nastąpić w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Należy jednak dopełnić pewnych formalności, aby było ono skuteczne. Warto też pamiętać o obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia.

18.06.2024
21:54
Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie
REKLAMA

Odstąpienie od umowy – kiedy jest możliwe?

REKLAMA

Kodeks cywilny daje konsumentom możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia, która została zawarta na co najmniej sześć miesięcy. Możemy przyjąć, że każda umowa ubezpieczenia na życie opiewa na taki czas – zwykle są to kontrakty długoterminowe, które zawieramy nawet na 30 lat. Odstąpienie nie jest tym samym, co wypowiedzenie. Ubezpieczający ma 30 dni na dopełnienie formalności, jednak termin ten biegnie od momentu, gdy zostanie poinformowany o przysługującym mu uprawnieniu. Odstąpienie nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki, jeśli ubezpieczyciel gwarantował w tym okresie ochronę. Po upływie 30 dni mamy już prawo nie do odstąpienia, a do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie w dowolnym momencie. Najczęściej taka decyzja podyktowana jest brakiem odpowiednich funduszy na opłacenie składki albo znalezieniem korzystniejszej w zakresie ceny lub ochrony ubezpieczeniowej oferty. Ubezpieczający nie ma obowiązku podawania powodu, dla którego decyduje się wypowiedzieć umowę. Musi jednak dopełnić pewnych formalności, przestrzegając przy tym zapisów kontraktu. Wypowiedzenie najczęściej można dostarczyć na kilka sposobów:

 • listownie – wypełniony formularz należy przesłać pocztą, przy czym duże znaczenie ma tutaj data stempla pocztowego,
 • osobiście w oddziale – wypowiedzenie składa się do rąk własnych pracownika ubezpieczalni,
 • elektronicznie – formularz należy podpisać i załączyć do wiadomości.

Nie wszystkie towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość złożenia wypowiedzenia elektronicznie. Warto więc sprawdzić, jakie rozwiązania przewidział w tym zakresie nasz ubezpieczyciel.

Więcej o ubezpieczeniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy polisy na życie?

Zdecydowana większość ubezpieczycieli udostępnia na swoich stronach internetowych wzór wypowiedzenia umowy. Wystarczy go wydrukować, wypełnić, a następnie przekazać listownie, elektronicznie albo do rąk własnych. W wypowiedzeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane osoby ubezpieczonej,
 • numer polisy,
 • oświadczenie osoby ubezpieczonej,
 • aktualną datę,
 • czytelny podpis.

Nie trzeba natomiast motywować swojej decyzji. Fakultatywnie można zawrzeć w formularzu prośbę o zwrot nadpłaconych składek lub wykup ubezpieczenia.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać?

Ubezpieczający ma obowiązek opłacić składkę za dany okres nawet, jeśli w międzyczasie złożył wypowiedzenie umowy polisy na życie. Najczęściej bowiem okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, przy czym mogą być one liczone dopiero od zakończenia miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.

W przypadku innych rozwiązań przyjętych przez ubezpieczyciela, ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot części nadpłaconych składek. Warto jednak pamiętać, że za okres, w którym jesteśmy objęci ochroną, musimy zapłacić.

Jak zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej?

REKLAMA

Wraz z końcem okresu wypowiedzenia umowy polisy na życie wygasa ochrona ubezpieczeniowa. W razie wystąpienia zdarzenia losowego nie otrzymamy więc odszkodowania. Chcąc zachować jej ciągłość, trzeba zwrócić szczególną uwagę na terminy, o ile oczywiście zdecydowaliśmy zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem. Obliczamy, do kiedy, zgodnie z umową, będziemy objęci ochroną przez dotychczasowego ubezpieczyciela. Mając na uwadze konkretną datę, możemy podpisać nową umowę.

Pamiętajmy jednak o okresie karencji, w którym odpowiedzialność nowego ubezpieczyciela będzie wyłączona. W zakresie niektórych rodzajów ryzyka karencja może wynosić nawet kilka tygodni, dlatego czasami konieczne jest zawarcie umowy z większym wyprzedzeniem czasowym. Wiąże się to oczywiście z obowiązkiem zapłaty podwójnej składki – dla dotychczasowego i nowego ubezpieczyciela.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA