REKLAMA

Lokata bankowa to wciąż jedna z popularniejszych form inwestycji. Jest stosunkowo bezpieczna, będąc dobrą alternatywą dla trzymania pieniędzy na rachunku bieżącym. W jaki sposób naliczane są odsetki na lokacie? Jak sprawdzić wysokość potencjalnego zysku?

06.06.2024
22:27
Jak obliczyć zysk z lokaty?
REKLAMA

Wybierając lokatę, należy szczegółowo zapoznać się z warunkami, jakie proponuje konkretny bank. Najczęściej w ofertach podaje się oprocentowanie w skali roku. Tyle jednak zarobilibyśmy, gdyby lokata była oprocentowana przez cały rok w takiej samej stawce, a my trzymalibyśmy na niej środki przez 365 dni. Tymczasem zwykle okres trwania lokat to trzy, cztery albo sześć miesięcy. W najprostszym ujęciu, chcąc obliczyć zysk z lokaty, należy:

REKLAMA
  • pomnożyć kapitał razy wysokość oprocentowania,
  • wynik pomnożyć razy ilość dni trwania lokaty,
  • całość podzielić przez 365.

Zysk nominalny pokazuje, ile zarobiliśmy w danym okresie. Nie uwzględnia jednak opodatkowania ani inflacji.

Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19 proc. i ma charakter ryczałtowy. Jego obliczeniem i odprowadzeniem zajmuje się bank, dlatego klient powinien otrzymać odsetki pomniejszone o wartość podatku. Nie ma obowiązku wykazywania zysku z lokaty w rocznej deklaracji PIT. Podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku zawsze zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Kapitalizacja odsetek na lokacie bankowej

W ramach niektórych lokat odsetki są kapitalizowane, czyli doliczane do kapitału początkowego. Następnie od tej kwoty naliczane są odsetki w kolejnym okresie rozliczeniowym. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym procentem składanym, a nie jak w przypadku braku kapitalizacji – procentem prostym. Samodzielne obliczenie zysku z lokaty jest już nieco trudniejsze. Należy skorzystać z ogólnego wzoru:

Kwota inwestycji x (1+oprocentowanie/liczba okresów kapitalizacji)^(liczba okresów kapitalizacji x okres trwania lokaty) – kwota inwestycji

Więcej wiadomości na temat lokat bankowych

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatora odsetek, uwzględniając wszelkie dane, które znajdują się w powyższym wzorze.

Zysk realny z lokaty – jak obliczyć?

Zysk nominalny, nawet po odliczeniu podatku Belki, nie uwzględnia inflacji. Obrazuje ona ogólny wzrost cen w gospodarce, a prościej rzecz ujmując, pokazuje, ile pieniądz traci na wartości. Dlaczego obliczając zwrot z inwestycji należy uwzględnić inflację? Ponieważ 100 zł wygenerowanego zysku przy inflacji zerowej nie jest warte tyle samo, co 100 zł zysku przy inflacji wynoszącej 10 proc. W przypadku lokat bankowych inflacja ma duże znaczenie, gdyż zyski z nich zwykle są niskie, dlatego może okazać się, że przy bardzo dużym wzroście cen w rzeczywistości tracimy. Niestety, aby obliczyć zysk realny, nie wystarczy odjąć od oprocentowania lokaty procentu wyrażającego poziom inflacji. Trzeba posłużyć się znacznie bardziej skomplikowanym wzorem:

[(1+zysk nominalny))/(1+wskaźnik inflacji)] – 1

Warto pamiętać, że zysk z lokaty nie jest podawany przez banki w ujęciu realnym. Jeśli chcemy sprawdzić, ile tak naprawdę zarobimy, musimy samodzielnie przeprowadzić odpowiednie obliczenia, ewentualnie posiłkując się specjalistycznymi kalkulatorami.

W jaki sposób nalicza się odsetki na lokacie?

Odsetki na lokacie mogą być naliczane na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada, że po okresie inwestycji będą one wypłacone wraz z kapitałem. Banki najczęściej oferują korzystny procent na kilka miesięcy, po czym lokata jest prowadzona na normalnych warunkach, z niższym oprocentowaniem. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając konkretną ofertę. Drugi sposób zakłada kapitalizowanie odsetek, czyli dopisywanie ich do kapitału początkowego. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż w kolejnym okresie rozliczeniowym odsetki naliczane są od wyższej podstawy. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji opiewających na wysokie kwoty. Obliczając potencjalny zysk z lokaty, należy dodatkowo wziąć pod uwagę:

REKLAMA
  • podatek Belki w wysokości 19 proc.
  • stopę inflacji.

Dopiero po dokonaniu stosownych odliczeń otrzymamy realny zysk.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA