REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Finanse osobiste - poradniki

Jak wybrać lokatę bankową? Poradnik

Lokaty to obok kont oszczędnościowych i rachunków bieżących jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Pozwalają generować dochód, nie ponosząc przy tym większego ryzyka inwestycyjnego. Oferty poszczególnych banków różnią się w wielu aspektach, dlatego pojawia się pytanie, jak wybrać odpowiednią lokatę?

29.05.2024
22:16
Jak wybrać lokatę bankową? Poradnik
REKLAMA

Lokaty bankowe, pomimo iż nie dają dużych zysków, wciąż cieszą się popularnością wśród osób fizycznych. Pozwalają w bezpieczny sposób ulokować nadwyżki finansowe, generując dochód w postaci odsetek. Oferty lokat przedstawiane przez poszczególne banki znacząco się od siebie różnią. Wybierając konkretną, zwróćmy uwagę przede wszystkim na:

REKLAMA
  • oprocentowanie,
  • częstotliwość kapitalizacji odsetek,
  • minimalną/maksymalną kwotę lokaty,
  • możliwość wypłacenia środków finansowych przed końcem umowy bez utraty odsetek,
  • dodatkowe wymagania stawiane przez banki.

Oprocentowanie – rodzaj i wysokość

Oprocentowanie wyraża zysk, jaki osiągniemy, deponując środki na lokacie. Bardzo istotna jest jego wysokość – im wyższe oprocentowanie, tym więcej zarobimy. Zwróćmy jednak uwagę, że banki najczęściej podają wysokość oprocentowania w skali roku, podczas gdy lokata zakładana jest na 3, 4 albo 6 miesięcy. Chcąc obliczyć zysk, trzeba odpowiednio skorygować oferowany procent. Ważny jest również rodzaj oprocentowania – w tym kontekście możemy wyróżnić oprocentowanie stałe oraz zmienne. W przypadku stałego oprocentowania bank nie ma prawa go zmienić przez cały okres umowy. Tymczasem oprocentowanie zmienne zależy od obowiązujących stóp procentowych.

Więcej wiadomości na temat oszczędzania i inwestowania

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Kapitalizacja oznacza, że odsetki dopisywane są do kapitału początkowego, a w kolejnym okresie naliczane będą od wyższej kwoty. Im częstsza kapitalizacja, tym więcej zarobimy. Zwykle jednak banki dopisują odsetki na koniec okresu deponowania, co nie jest korzystne z punktu widzenia klienta.

Minimalny/maksymalny wkład na lokatę

Bank może również określić kwotę minimalnego lub maksymalnego wkładu, czyli kwoty, jaką można zdeponować na lokacie. Wkład minimalny najczęściej oscyluje w okolicach 1 000 zł, choć znajdziemy również oferty bez kwoty dolnej. Natomiast maksymalny wkład to zazwyczaj 100 000 zł. Klienci, którzy mają większe oszczędności, rzadko są zainteresowani inwestowaniem ich w lokatę, która daje stosunkowo niewielki zysk.

Możliwość dysponowania środkami pieniężnymi

Ideą lokaty jest przekazanie bankowi środków pieniężnych na określony czas. Instytucja obraca nimi na rynku, generując zysk. Banki dają jednak możliwość wcześniejszego niż przewiduje umowa wycofania gotówki z lokaty. Klienci muszą tym samym liczyć się z utratą wszelkich odsetek, przez co w oczywisty sposób tracą. Warto szukać ofert, w ramach których odzyskamy nie tylko kapitał, ale również dotychczas naliczone odsetki.

Dodatkowe wymagania banków

Poszukując lokaty, w pierwszej kolejności sprawdzamy, do kogo jest skierowana oferta. Banki czasami proponują korzystniejsze warunki nowym, innym razem stałym klientom. Ponadto w niektórych przypadkach konieczne może być założenie konta osobistego albo skorzystanie z innego produktu bankowego, który znajduje się w ofercie.

REKLAMA

Gdzie trafiają pieniądze z lokaty po zakończeniu umowy?

Wybierając lokatę, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Sprawdźmy, co stanie się ze środkami pieniężnymi po zakończeniu okresu obowiązywania umowy – takie informacje znajdziemy bezpośrednio w kontrakcie. Pieniądze mogą zostać zwrócone na wskazane przez klienta konto, zwłaszcza jeśli posiada on w banku konto osobiste. Istnieje również możliwość kontynuowania lokaty, jednak na zwykłych zasadach, co w praktyce oznacza bardzo niskie oprocentowanie. Czujni inwestorzy z pewnością zauważą, że lokata dobiegła końca, jednak wiele osób kontynuuje inwestycję na niekorzystnych warunkach. Przed podpisaniem umowy należy więc dokładnie ją przeczytać, zwracając uwagę na ewentualne, wymagające wytłumaczenia niejasności.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA