REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Stopy procentowe spadną dopiero w 2026 roku?

Polacy po wielu miesiącach płacenia wysokich rat kredytowych liczą, że niebawem Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzje o ich obniżce. VeloBank przeprowadziło badanie, z którego wynika, że 37 proc. Polaków nie wie, jakie będą kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej, ale łącznie 43 proc. ankietowanych uważa, że cięcia pojawią się najpóźniej w drugiej połowie 2025 r. Są też tacy, co twierdzą, że decyzja o spadku stóp procentowych zapadnie dopiero w 2026 r., a 16 proc. zamiast obniżki spodziewa się podwyżek.

08.05.2024
7:38
Stopy procentowe spadną dopiero w 2026 roku?
REKLAMA

Jeszcze we wrześniu 2021 r. główna stopa procentowa wynosiła zaledwie 0,1 proc. Związane z tym stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów opartych o zmienną stopę procentową, nieznacznie przekraczały 0,2 proc. W październiku 2021 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. Doszło wtedy do wzrostu o 40 b.p. z poziomu 0,10 proc. do 0,50 proc. Od tego momentu stopy procentowe wzrosły jeszcze dziewięć razy.

REKLAMA

Ostatnia, dziesiąta podwyżka miała miejsce w lipcu 2022 r. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 b.p., do poziomu 6,5 proc. Był to najwyższy poziom od sierpnia 2004 r. Następnie stopy procentowe zostały dwukrotnie obniżone we wrześniu i październiku 2023 r. i aktualnie wynoszą 5,75 proc. - podaje VeloBank.

Wzrost stóp procentowych oznacza dla kredytobiorców konieczność płacenia wyższych rat. Stąd tak duża nadzieja na szybkie obniżki. Jednak Rada Polityki Pieniężnej od października zeszłego roku konsekwentnie utrzymuje ten sam poziom stóp procentowych.

Polacy nie wiedzą, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Z badania wykonanego na zlecenie VeloBanku wynika, że:

  • 37 proc. respondentów nie wie, jakie decyzje i kiedy podejmie Rada Polityki Pieniężnej.
  • 17 proc. respondentów spodziewa się, że zmiany przyniesie druga połowa 2024 r. i wskazuje, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie wtedy obniżać stopy procentowe.
  • 16 proc. myśli, że nie tylko nie będzie obniżek, ale wręcz czekają podwyżki.
  • 15 proc. Polaków uważa, że momentem, w którym raty kredytów mogą zacząć spadać, będzie pierwsza połowa 2025 r.
  • 7 proc. pytanych obstawia, że zmiany mogą nastąpić w drugiej połowie przyszłego roku.
  • 4 proc. Polaków liczy na to, że poziom stóp procentowych zmaleje jeszcze w pierwszej połowie tego roku.
  • 4 proc. badanych uważa, że obniżki stóp procentowych nastąpią dopiero w 2026 r.
 class="wp-image-2468512"

Występuje dosyć duży odsetek Polaków, którzy nie wiedzą, co się wydarzy ze stopami procentowymi. Ta niska świadomość na temat potencjalnych ruchów Rady Polityki Pieniężnej w ciągu najbliższych dwóch lat wyraźnie pokazuje, jak palącą potrzebą jest poprawa edukacji ekonomicznej w naszym kraju – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

I dodaje, że orientacja w trendach rynkowych i potencjalnych działaniach RPP jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i podejmowania racjonalnych wyborów, takich jak oszczędzanie, inwestowanie czy zaciąganie kredytów.

Widzimy natomiast, że wciąż potrzebne jest doradzanie, np. dotyczące tego, że aktualnie wciąż warto trzymać pieniądze na lokatach czy kontach oszczędnościowych, bo wyższe stopy procentowe to też wyższe oprocentowanie depozytów – komentuje Piotr Arak.

Według banku to właśnie na depozyty powinni stawiać aktualnie Polacy. I jak się okazuje, jest to ulubiona forma odkładania pieniędzy, bo konto oszczędnościowe wybiera 33 proc. osób, a lokatę 22 proc.

W VeloBanku oferta Elastycznego Konta Oszczędnościowego na nowe środki to 7 proc. w skali roku do 100 tys. zł i 6,5 proc. w skali roku dla nadwyżki od 100 tys. zł do 400 tys. zł przez 3 mies. A Lokata na Nowe Środki pozwala wpłacić na jedną lokatę nawet do 180 tys. zł i zyskać oprocentowanie w skali roku od 4,8 proc. do nawet 5,5 proc. (przy lokacie na okres 6 mies.). – zapewnia bank.

Więcej wiadomości na temat stóp procentowych można przeczytać poniżej:

Mężczyźni podchodzą bardziej optymistycznie do stóp procentowych

VeloBank w swoich badaniach pokazuje, że mężczyźni są optymistami. Częściej niż kobiety spodziewają się, że obniżka stóp procentowych nastąpi w przeciągu najbliższego półtora roku – wskazuje tak co drugi mężczyzna, w porównaniu do 37 proc. kobiet. Ponadto, patrząc bardziej szczegółowo, już co piąty mężczyzna wskazuje na obniżki w drugiej połowie tego roku, w porównaniu do 14 proc. kobiet. Panie częściej też nie mają na ten temat wyrobionej opinii – 43 proc. w porównaniu do 31 proc. przedstawicieli płci męskiej.

Czynnikiem różnicującym jest również wykształcenie, im wyższe, tym większe nadzieje na szybszą obniżkę stóp procentowych. Już 51 proc. osób z wyższym wykształceniem spodziewa się korzystnych dla kredytobiorców decyzji maksymalnie do końca przyszłego roku, podczas gdy wśród osób ze średnim wykształceniem ten odsetek wynosi 36 proc. - wyjaśniają analitycy VeloBanku.

Najmniej optymistyczne w tym obszarze są osoby z najniższym wykształceniem, bo jedynie 30 proc. z nich spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać stopy procentowe jeszcze w tym, a maksymalnie w przyszłym roku.

Większość analityków rynkowych spodziewa się, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w ciągu tego roku. Pokazują to też kontrakty terminowe na obligacjach, które wyceniają jeden ruch, który mógłby mieć miejsce jesienią. Polacy spodziewają się, że spadki stóp procentowych mogą nastąpić w drugiej połowie roku, podobna grupa spodziewa się pierwszej decyzji o obniżkach dopiero w 2025 r. - tłumaczy główny ekonomista VeloBanku.

REKLAMA

Wskazuje też, że są też tacy, którzy zgadzają się z tymi członkami RPP, którzy uważają, że stopy należy podnieść. Nie jest ich tak mało, bo to 16 proc. ankietowanych. Przeciętny Polak, podobnie jak analitycy, nie liczy na szybkie obniżki.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 1145 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 12-15 kwietnia 2024. Metoda: CAWI.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA