REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki /

Dofinansowanie do żłobka. Jak je uzyskać?

Opieka nad maluszkiem w żłobku czy klubie dziecięcym to często jedyna możliwość powrotu rodzica do pracy. Niemniej jednak koszty z nią związane są bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli korzystamy z usług prywatnych placówek. Państwo w niektórych przypadkach pokrywa część wydatków. Jak ubiegać się o finansowanie?

15.12.2023
7:42
Dofinansowanie do żłobka. Jak je uzyskać?
REKLAMA

Komu przysługuje „dodatek żłobkowy”?

REKLAMA

Żłobkowe, dofinansowanie do żłobka, dodatek żłobkowy – pod takimi nazwami funkcjonuje świadczenie, które mogą otrzymać rodzice posyłający dziecko do żłobka albo klubu dziecięcego. Warto mieć na uwadze, że jest ono niezależne od dofinansowania, jakie oferuje gmina, na terenie której znajduje się placówka. Dodatek do żłobka wypłacany jest w kwocie maksymalnie 400 zł miesięcznie, przez co rodzice zapłacą niższe czesne. Świadczenie przysługuje, jeśli:

  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostaje pod opieką opiekuna dziennego (zarejestrowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – nie ma możliwości otrzymania pieniędzy, jeśli maluchem opiekuje się niania lub gdy uczęszcza ono wyłącznie na zajęcia dodatkowe,
  • rodzic nie pobiera jednocześnie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (na konkretne dziecko),
  • pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym nie jest w całości finansowany przez inny podmiot (na przykład przez gminę).

W praktyce najczęściej rodzice pobierają świadczenie na pierwsze dziecko, gdyż nie otrzymuje ono RKO. Niemniej jednak zdarza się, że do żłobka uczęszcza starsza pociecha, na którą kapitał nie przysługuje. Oznacza to, że rodzice mogą pobierać „żłobkowe” na pierwsze dziecko, a RKO na drugie dziecko. Ważne, aby świadczenia w przypadku jednej pociechy nie powielały się. Ponadto dofinansowanie do żłobka można otrzymywać do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy cztery lata. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak potencjalni beneficjenci muszą spełnić inne, istotne wymagania.

Jaka jest wysokość dofinansowania do żłobka?

Na pobyt dziecka w żłobku można otrzymać maksymalnie 400 zł dofinansowania. Ostateczna kwota uzależniona jest od wysokości czesnego – przykładowo, jeśli wynosi ono 300 zł, to jedynie taka kwota wsparcia zostanie przyznana. Co istotne, pod uwagę bierze się wyłącznie stałą opłatę miesięczną wraz z ewentualnymi zniżkami. Nie uwzględnia się natomiast kosztów wyżywienia czy zajęć dodatkowych. Pieniądze nie są przekazywane bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta, a na konto placówki, do której uczęszcza dziecko. Ta, po otrzymaniu dofinansowania, ma obowiązek obniżyć czesne za konkretny miesiąc. Należy więc pamiętać, że samo złożenie wniosku o dopłatę nie jest tożsame z obniżką czesnego – pieniądze muszą wpłynąć na konto placówki. Szczegółowych informacji w ten sprawie powinien udzielić dyrektor, który jednocześnie ustali harmonogram wnoszenia opłat.

Więcej o wsparciu dla rodzin przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak wnioskować o dofinansowanie do żłobka?

Chociaż środki pieniężne przekazywane są na konto placówki, to rodzic dziecka ma obowiązek złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie. Może to zrobić najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do żłobka. Najlepiej złożyć wniosek w ciągu dwóch miesięcy – w takim przypadku ZUS wyrówna dopłaty, a rodzice od początku będą płacić niższe czesne. Jeśli wniosek zostanie złożony później, ZUS przyznaje dopłatę dopiero od wskazanego w nim miesiąca. Formalności można dopełnić jedynie elektroniczne, poprzez platformę PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

REKLAMA

Żłobkowe a RKO

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy stanowi formę wsparcia finansowego i wypłacany jest na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jeśli został przyznany na konkretną pociechę, jej rodzice nie mogą już wnioskować o żłobkowe. Warto jednak pamiętać, że kapitał wypłacany jest na dziecko powyżej 12. miesiąca życia, aż do ukończenia 35. miesiąca życia. Jeśli jednak dziecko po tym czasie nadal uczęszcza do żłobka, nabywa prawo do dofinansowania. ZUS wypłaci je najwcześniej od 36. miesiąca. Zasady są takie same, jak w przypadku dzieci, które nie otrzymywały RKO.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA