REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Zasiłki - poradniki

300+ - czym jest, jak i gdzie złożyć wniosek? Komornik nie tknie tych pieniędzy

Program Dobry Start pozwala uzyskać dofinansowanie w kwocie 300 zł, które docelowo powinno zostać przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej. Organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę świadczenia jest ZUS, cała procedura odbywa się internetowo, a świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej.

09.08.2023
11:18
wytyczne-dla-edukacji-wczesnoszkolnej
REKLAMA

Czym jest program Dobry Start?

REKLAMA

300+ to potoczna nazwa programu Dobry Start, który skierowany jest do rodziców uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Mogą oni uzyskać świadczenie w wysokości 300 zł – przysługuje ono corocznie, aż do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. Osoby niepełnosprawne kontynuujące naukę mają do niego prawo aż do ukończenia 24. roku życia. Program nie obejmuje natomiast dzieci uczęszczających do przedszkola, realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz studentów. Jego ideą jest dofinansowanie wyprawki szkolnej, jednak żaden organ nie kontroluje, w jaki sposób wydatkowane są środki pieniężne. Świadczeniobiorca nie ma więc obowiązku rozliczać się z nich. Za rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę środków pieniężnych odpowiedzialny jest ZUS.

Jak złożyć wniosek o 300+?

Wniosek o 300+ można złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez:

Należy w nim podać między innymi numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane świadczenie. Jest to o tyle istotne, że wypłacane jest ono wyłącznie w formie bezgotówkowej. Osoby, które nie posiadają konta w banku, mogą założyć je bezpłatnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego – sam fakt nieposiadania rachunku nie uprawnia do odebrania pieniędzy w formie gotówkowej. Wnioskodawca zobowiązany jest także do założenia adresu mailowego, za pomocą którego ZUS będzie mógł kontaktować się w sprawie wniosków. Można zrobić to za darmo w wybranym serwisie internetowym.

Kto może wnioskować o 300+?

Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu Dobry Start może złożyć:

  • rodzic dziecka – wyłącznie jeden; w przypadku osób sprawujących opiekę naprzemienną każdy z rodziców uprawniony jest do złożenia wniosku, jednak otrzyma wyłącznie 150 zł wsparcia,
  • opiekun faktyczny lub prawny dziecka,
  • osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców,
  • osoba usamodzielniana.

Kiedy złożyć wniosek o 300+ i w jakim terminie można otrzymać świadczenie?

Osoby uprawnione do świadczenia w ramach programu Dobry Start mogą składać wnioski od 1 lipca do 30 listopada. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko mające od 20 do 24 lat uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Ci, którzy złożą wniosek w lipcu i sierpniu, pieniądze na konto otrzymają najpóźniej do końca września. Tymczasem rodzice, którzy zwlekają z przekazaniem do ZUS dokumentacji, otrzymają środki pieniężne w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zasady przyznawania 300+

Aby otrzymać świadczenie pieniężne w ramach programu Dobry Start, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymagań ani składać dokumentów innych, niż stosowny wniosek. Warunkiem jest jednak, aby dziecko uczęszczało do szkoły – dotyczy to zwłaszcza osób pełnoletnich, wobec których nie ustanowiono obowiązku kształcenia. Pieniądze przekazywane są na konto rodziców jednorazowo, raz na dany rok szkolny.

REKLAMA

Nie podlegają one opodatkowaniu, a dodatkowo są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Nie wliczają się również do dochodu. Co ciekawe, pomoc nie przysługuje studentom, jednak mogą z niej skorzystać osoby uczęszczające do szkoły policealnej lub dla dorosłych, o ile oczywiście spełniają wymóg dotyczący wieku. W takiej sytuacji wniosek o dofinansowanie, podobnie jak w przypadku uczniów niepełnoletnich, składa rodzic lub opiekun prawny.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA