REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Ulga na dziecko - komu przysługuje, ile wynosi w 2023 roku?

Z ulgi prorodzinnej, potocznie nazywanej ulgą na dziecko, skorzystać mogą osoby rozliczające się z fiskusem za pomocą skali podatkowej. Jest ona nielimitowana w stosunku do liczby dzieci, jakie posiada podatnik, ale w zależności od ich liczby obowiązują inne kwoty odliczeń. Na jakich zasadach można skorzystać z ulgi prorodzinnej?

09.04.2023
12:02
dziecko-demografia
REKLAMA

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

REKLAMA

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Można z niej skorzystać, rozliczając roczny PIT. W przypadku pierwszego dziecka jest ona limitowana – odliczenia od kwoty podatku dokonują wyłącznie rodzice, którzy:

 • pozostają w związku małżeńskim i osiągnęli dochody niższe niż 112 000 zł,
 • nie pozostają w związku małżeńskim i ich dochody nie przekroczyły 56 000 zł.

Natomiast na drugie i kolejne dziecko nie obowiązują limity. Rodzic może skorzystać z ulgi, jeśli:

 • dziecko nie ukończyło 18. roku życia,
 • dziecko nie ukończyło 25. roku życia i kontynuuje naukę (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem przez pełny miesiąc kalendarzowy (możliwe jest też odliczenie proporcjonalne, uwzględniające konkretną ilość dni, za które przysługuje ulga),
 • drugi z rodziców dziecka nie uwzględnił jej w swoim zeznaniu podatkowym,
 • roczne przychody dziecka nie przekraczają kwoty 16 061,28 zł.

Ile można odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna uprawnia podatnika do odliczenia w zeznaniu rocznym:

 • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko (należy jednocześnie spełnić warunek maksymalnego dochodu rodzica lub rodziców)
 • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko
 • 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko
 • 225,00 zł miesięcznie (2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko

Przy czworgu dzieci kwota rocznego odliczenia może sięgnąć niemal 7000 zł.

Podane wyżej kwoty są maksymalnymi, jakie mogą wykorzystać oboje rodzice. Mają oni prawo ustalić dowolną proporcję, w ramach której dokonają odliczeń. Jeśli pomiędzy rodzicami nie ma zgody co do tego, kto skorzysta z ulgi, należy podzielić ją na dwie równe części.

Dotyczy to osób, które wspólnie sprawują władzę rodzicielską bądź gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców. W pozostałych przypadkach 100 proc. ulgi przysługuje rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej można skorzystać raz w roku, wypełniając deklarację PIT. Podaje się w niej liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Niemniej jednak na żądanie organów skarbowych podatnicy zobowiązani są przedstawić dowody oraz oświadczenia uprawniające ich do skorzystania z ulgi. Mogą one dotyczyć uczęszczania dziecka do szkoły czy ustalenia prawa do opieki.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej – komu przysługuje?

REKLAMA

Niektórym podatnikom przysługuje możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli nie uwzględniliby jej w rocznej deklaracji ze względu na niską wartość podatku. Niemniej kwota niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez podatnika lub pobranych od niego.

Składki zdrowotne, pomimo iż nie podlegają już odliczeniu od podatku, można w całości uwzględnić w przypadku zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Chcąc go otrzymać, należy wypełnić część deklaracji zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA