REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Zawieszenie działalności gospodarczej? Jest pułapka – lepiej nic nie kombinuj na umowie o dzieło

Przedsiębiorca, który z różnych powodów nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w danym okresie, ma prawo do jej zawieszenia. Takie rozwiązanie przynosi pewne korzyści, choć nie jest też wolne od wad. W jakich przypadkach i w jaki sposób można  zawiesić działalność gospodarczą?

16.04.2023
7:19
Zawieszenie działalności gospodarczej? Jest pułapka – lepiej nic nie kombinuj na umowie o dzieło
REKLAMA

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

REKLAMA

Zawieszenie działalności gospodarczej jest często wykorzystywane przez firmy, które funkcjonują sezonowo. Niemniej jednak z tego przywileju mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, i to bez względu na powód, dla którego decydują się na czasowe zaprzestanie prowadzenia firmy. Działalność zawiesza się na czas określony bądź nieokreślony, jednak na minimum 30 dni. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, ci, którzy wpisani są do KRS, nie mogą zawiesić działalności na czas dłuższy niż 24 miesiące.

Jak zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dokonać jej zawieszenia poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Wspólnicy spółek cywilnych wypełniają dodatkowo załącznik CEIDG-SC. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy,
 • listownie,
 • elektronicznie przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź przez ePUAP.

Przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku składania osobnych zaświadczeń w ZUS ani w urzędzie skarbowym – instytucje te informowane są o zmianie stanu faktycznego automatycznie.

Jakie czynności może wykonywać w czasie zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z zakazem jej prowadzenia oraz osiągania z tego tytułu przychodów. Przedsiębiorca nie może też świadczyć tych samych usług, które wykonuje w ramach prowadzonej firmy, na podstawie umowy cywilnoprawnej. W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych.

Prowadzący firmę wciąż ma natomiast prawo:

 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe w wyniku umów zawartych przed zawieszeniem działalności,
 • brać udział w postępowaniach sądowych czy kontrolach skarbowych,
 • zbywać własne środki trwałe oraz elementy wyposażenia,
 • wykonywać czynności zgodne z literą prawa, wynikające z przepisów.

Konsekwencje i korzyści wynikające z zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma prawo zawiesić działalność gospodarczą na dłuższy lub krótszy czas, w zależności od indywidualnej sytuacji. Takie rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć koszty, co jest bardzo istotne zwłaszcza w czasie, gdy nie osiąga się wysokich przychodów. Zawieszenie działalności może wynikać z przyczyn gospodarczych lub osobistych. Przedsiębiorca musi jednak liczyć się z pewnymi konsekwencjami takiej decyzji.

W trakcie zawieszenia działalności nie płaci on składek ZUS, w tym również składki zdrowotnej. Oznacza to, że traci prawo do bezpłatnej opieki medycznej, jeśli nie wykupi dobrowolnego ubezpieczenia bądź nie zostanie do niego zgłoszony przez członka rodziny. Warto mieć też na uwadze brak możliwości podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu osiągnięcie przychodu.

REKLAMA

Przedsiębiorca nie będzie więc świadczył usług na przykład na rzecz jednego, stałego klienta ani nie sprzeda zalegającego towaru, chyba że został on zamówiony przez kontrahenta przed zawieszeniem działalności (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10.04.2010

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA