REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy dalej muszę płacić składki ZUS?

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu, na czas określony bądź nieokreślony. Należy jednak wziąć pod uwagę kwestię opłacania składek ZUS, zwłaszcza w kontekście ubezpieczenia zdrowotnego. Czy przy zawieszeniu działalności występuje obowiązek składkowy?

12.03.2023
14:20
Zawieszenie działalności gospodarczej. Czy dalej muszę płacić składki ZUS?
REKLAMA

Po zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS – zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Jednocześnie zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych osoba zawieszająca działalność nie musi składać miesięcznych deklaracji. Ubezpieczeniu nie podlega się od dnia zawieszenia działalności do dnia poprzedzającego jej wznowienie.

REKLAMA

Zawieszona działalność. Jeśli nie chcesz płacić składek, powiadom ZUS

Sama procedura poinformowania ZUS jest bardzo prosta – wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1, a następnie go wysłać. ZUS automatycznie otrzyma wiadomość o zawieszeniu i sporządzi odpowiednią dokumentację – ubezpieczony zostanie o tym fakcie poinformowany.

undefined

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które zawieszają działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W takim przypadku składki będą opłacane z budżetu państwa, ale ubezpieczony musi dokonać stosownego zgłoszenia do ZUS, chcąc skorzystać z tego przywileju.

Warto mieć na uwadze, że warunkiem objęcia ubezpieczeniem w okresie zawieszenia działalności jest prowadzenie jej przez co najmniej sześć miesięcy w czasie poprzedzającym zawieszenie.

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca

Zawieszenie działalności może mieć miejsce w dowolnym czasie, także w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego. Wtedy też przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie, mając na uwadze liczbę dni, w czasie których prowadził działalność.

Dokonując obliczeń, bierze się pod uwagę kwotę podstawy wymiaru składek oraz liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. Liczby należy przez siebie podzielić, a uzyskany wynik pomnożyć przez dni, w których była prowadzona działalność.

Zasada ta nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy opłacić w całości za dany miesiąc, bez względu na to, w którym dokładnie momencie przedsiębiorca złożył wniosek o zawieszenie działalności.

Ubezpieczenia dobrowolne

Większość przedsiębiorców zastanawia się, czy pomimo zawieszenia działalności będą mieli obowiązek opłacania składek ZUS, ale są i tacy, którzy chcieliby do ubezpieczenia przystąpić dobrowolnie.

Mają taką możliwość, ale dotyczy ona wyłącznie składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne (jeśli przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia).

Nie można natomiast dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe bądź chorobowe. Sposób obliczania wysokości zobowiązania nie różni się od tego, który przedsiębiorca stosował przed zawieszeniem działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dlaczego warto je rozważyć?

Przedsiębiorca, który nie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i nie zostanie zgłoszony do tego ubezpieczenia na przykład przez małżonka, nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

REKLAMA

Dlatego też pomimo zawieszenia działalności gospodarczej warto przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy zawieszają działalność na dłużej niż 30 dni. Składkę opłaca się od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa, niż kwota przeciętnego wynagrodzenia. Stosowne dokumenty składa się w jednostce NFZ, a nie w ZUS-ie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA