REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Zarobki w IT. Myślicie, że polskie firmy oferują takie kokosy? No to zobaczcie, co proponują pracodawcy z Ukrainy

No Fluff Jobs podsumował rynek pracy IT w 2022 r., po raz pierwszy uwzględniając wynagrodzenia w Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. Najwyższe zarobki specjalistom średniego szczebla pracodawcy oferują w Polsce (14,7-21 tys. zł +VAT), ale seniorom – uwaga – najlepiej płacą pracodawcy w Ukrainie, a juniorom w Czechach.

25.01.2023
5:34
Zarobki w IT. Myślicie, że polskie firmy oferują takie kokosy? No to zobaczcie, co proponują pracodawcy z Ukrainy
REKLAMA

Zarobki w IT w 2022 r. wciąż rosły. W ogłoszeniach dla początkujących specjalistów IT (juniorów) najwyższe wynagrodzenia oferowano w Czechach – równowartość 6,7-10 tys. zł +VAT) i Polsce (6,3-10 tys. zł +VAT). W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę najlepsze warunki oferowali czescy pracodawcy (równowartość 6,7-9,5 tys. zł brutto). Drugie miejsce zajęły Węgry (równowartość 6,1-9,1 tys. zł +VAT).

REKLAMA

Uwaga, wszystkich przeliczeń dokonano według kursów walut z 29.12.2022.

Midom najlepiej płacą firmy w Polsce i Ukrainie, seniorom w Ukrainie i Polsce

W ogłoszeniach kierowanych do specjalistów średniego szczebla (midów) w przypadku umów B2B najlepsze warunki finansowe oferowały polskie firmy – 14,7-21 tys. zł +VAT. W Ukrainie, która zajęła drugie miejsce, była to równowartość 13,3-20 tys. zł +VAT. W trzecich Czechach oferowano równowartość 13-20 tys. zł +VAT.

Na umowach o pracę we wspomnianych krajach odnotowano bardzo podobne stawki, sięgające w medianie dolnych widełek 11 tys. zł brutto, a w górnych widełek 17 tys. (Polska, Ukraina) lub nawet 18 tys. (Czechy). Nieco niższe wynagrodzenia oferowano na Węgrzech. Na B2B była to równowartość 11,5-17,8 tys. zł +VAT, a na etacie 9,8-15 tys. zł brutto.

Na poziomie seniorskim znajdziemy jeszcze większe dysproporcje w przypadku Węgier, ale tylko jeśli mowa o umowach o pracę – wskazuje No Fluff Jobs.

W ogłoszeniach oferujących etat pojawiały się wynagrodzenia o równowartości 12,2-18,2 tys. zł brutto, podczas gdy w Polsce i Czechach mediana górnych widełek wynosiła 21 tys. zł brutto, a w Ukrainie sięgała nawet 22,3 tys. zł.

W przypadku umowy B2B wynagrodzenia w IT były dużo bardziej spłaszczone. W medianie dolnych widełek były to kwoty zaczynające się od 16 tys. zł (Czechy) lub 17 tys. zł +VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. zł +VAT.

Praca zdalna to standard w IT. Węgry stacjonarnym ewenementem

No Fluff Jobs odnotowało, że 62 proc. ogłoszeń kierowanych do pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy pracy zdalnej. w 2021 r było to 53 proc. Pojawiło się więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym – wzrost z 8 na 10 proc. Oferty praca stacjonarnej odnotowały spadek. W 2021 roku 39 proc. ogłoszeń dotyczyło pracy z biura, w 2022 roku – 28 proc.

 class="wp-image-2021635"

Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs, uważa, że praca spoza biura w krótkim czasie stała się standardem w IT, a specjaliści i specjalistki mniej chętnie patrzą na oferty, w których jedynym trybem pracy jest stacjonarny.

Warto podkreślić, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20-25 proc. wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość – zauważa.

W Polsce w 2022 roku co czwarte ogłoszenie IT oferowało pracę stacjonarną. Ten odsetek spadł o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2021 r.
Znacząco zyskała praca zdalna, dobijając do 66 proc. W Czechach 29 proc. ogłoszeń o pracy zawiera informację o trybie hybrydowym – o 10 p.p. więcej niż rok wcześniej – najwięcej w całym regionie. Jednocześnie, odsetek ogłoszeń, gdzie mowa o pracy stacjonarnej, spadł aż o 15 p.p. do 41 proc.

Najczęściej oferty zdalne oferowane są w Ukrainie (74 proc., wzrost o 14 p.p. rok do roku). Co zrozumiałe, ubywało ogłoszeń o pracy stacjonarnej w rejonach, które najbardziej dotknięte były wojną. Udział Kijowa w ogłoszeniach o pracy biurowej spadł w ciągu roku o 25 p.p., a Charkowa o ponad 9 p.p. Więcej ogłoszeń o pracy stacjonarnej pojawiało się we Lwowie (wzrost o niemal 13 p.p.).

Jak zaznacza w analizie No Fluff Jobs, Węgry na tle regionu są ewenementem. Mimo nieznacznego spadku w ciągu roku (4 p.p.) dominują tam oferty pracy stacjonarnej (51 proc.). Zdalna pozostała na poziomie 24 proc., a ten sam odsetek zanotowano w przypadku pracy hybrydowej

Opieka medyczna numerem jeden wśród benefitów pracowniczych w IT

Prywatna opieka medyczna to najczęściej występujący benefit w ogłoszeniach. W 2022 roku pojawił się w 80 proc. ofert i od trzech lat nie ma konkurencji. Abonamenty sportowe to drugi najpopularniejszy benefit w IT, który pojawił się w minionym roku w 73 proc. ofert.

W ciągu roku największy wzrost w porównaniu z 2021 rokiem odnotowały lekcje języka obcego (wzrost z 11 do 15 proc.), ubezpieczenie na życie (wzrost z 9 do 11 proc.), imprezy integracyjne (wzrost 5 do 8 proc.) i karty lunchowe (wzrost z 5 do 6 proc.).

 class="wp-image-2021632"

Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs uważa, że IT przeciera szlak dla innych sektorów w kwestii benefitów i udogodnień.

Sektor technologiczny od lat stanowi pole doświadczalne dla tego, co oprócz wynagrodzenia powinno wchodzić w skład dobrej oferty pracy

– zauważa.

Wśród innych udogodnień oferowanych pracownikom powszechnie w ogłoszeniach pojawia się informacja o parkingach rowerowych organizowanych przy siedzibach firm.

W ubiegłym roku można było znaleźć tę informację w blisko 62 proc. ofert. Natomiast informacja o darmowym parkingu dla samochodów pojawiała się częściej w 2022 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wzrost wyniósł 5 punktów procentowych (udział 36 proc.). To pochodna trendu z końcówki 2022 roku, gdy część pracodawców zaczęła zachęcać pracowników do powrotów do biur – czytamy w raporcie.

Informacja o służbowym notebooku/laptopie pojawiała się ponad dziewięć razy częściej w ogłoszeniach niż wzmianka o komputerze stacjonarnym.

REKLAMA

Osoby lubiące pracować z 2 monitorami powinny też być zadowolone – co czwarte ogłoszenie informuje o takiej możliwości, a jedynie 10 proc. o możliwym jednym dodatkowym ekranie – zauważa No Fluff Jobs.

Raport „Rynek pracy IT w 2022 roku” powstał we współpracy No Fluff Jobs z Rockwool GBS.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA