REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Więcej zwolnień, mniej ofert pracy. Przed nami skok bezrobocia

We wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego się nie zmieniła i utrzymała się na poziomie 5 proc. W październiku jednak może minimalnie wzrosnąć, a na początku roku zobaczymy wręcz skok odsetka osób bez pracy, które zarejestrują się w urzędach pracy.

24.10.2023
14:30
Więcej zwolnień, mniej ofert pracy. Przed nami skok bezrobocia
REKLAMA

W urzędach pracy zarejestrowanych było we wrześniu 776 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w sierpniu br. (o 6,5 tys., tj. o 0,8 proc.) oraz we wrześniu ub. roku (o 25,7 tys., tj. o 3,2 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5 proc. i była o 0,1 p.proc. niższa niż przed rokiem – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

Więcej zwolnień grupowych, mniej ofert pracy

GUS zwrócił uwagę, że we wrześniu zadeklarowano większą niż w sierpniu (ale mniejszą niż przed rokiem) liczbę zwolnień grupowych. W sumie 147 zakładów zadeklarowało zmniejszenie zatrudnienia o 19,7 tys. etatów. Zdecydowaną większość stanowili prywatni pracodawcy. Z sektora publicznego zwolniono 2,5 tys. osób.

Źródło: GUS

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w komentarzu do danych zauważa, że zmiany strukturalne na rynku pracy sprawiają, że firmy są bardziej skłonne utrzymywać pracowników, ale z drugiej strony przez spowolnienie gospodarcze na rynek pracy trudniej dostać się osobom świeżo po studiach.

Niższa aktywność gospodarcza wpływa na sytuację finansową firm, co przyczynia się do incydentalnych zwolnień grupowych. GUS wskazuje, że we wrześniu zwolnienia grupowe przeprowadziło 147 pracodawców. Dotknęły one 19,7 tys. osób – o 3 tys. więcej niż rok temu – wylicza Sergiej Druchyn, analityk PIE.

Źródło: GUS

Pracodawcy zgłaszają coraz mniej ofert pracy adresowanych do bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. I to zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. We wrześniu do urzędów pracy wpłynęło 91,7 tys. nowych ofert pracy, podczas gdy w sierpniu było to 95,2 tys., natomiast przed rokiem zgłoszono 99,5 tys.

Źródło: GUS

W końcu września br. oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 29,1 proc. (wobec 31,5 proc. przed rokiem). Spośród wszystkich ofert pozostających do dyspozycji w końcu września br. 3,5 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych, 3,3 proc. dotyczyło stażu, a 0,1 proc. skierowanych było do absolwentów – czytamy w opracowaniu GUS.

Bezrobocie w województwach

Stopa bezrobocia w poszczególnych regionach waha się od 3 proc. w województwie wielkopolskim do 8,3 proc. w podkarpackim.

W porównaniu z sierpniem spadek odnotowano w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim po 0,1 p.proc., a w opolskim o 0,2 p.proc. Wzrost nastąpił tylko w województwie pomorskim o 0,1 p.proc. W pozostałych regionach sytuacja na rynku pracy się nie zmieniła.

Źródło: GUS

Rok do roku w większości województw bezrobocie się zmniejszyło. Najbardziej w Lubelskiem o 0,5 p.proc. oraz w małopolskim, podkarpackim i podlaskim – po 0,4 p.proc.

Niewielki wzrost bezrobocia odnotowano w lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim po 0,1 p.proc. oraz w wielkopolskim o 0,2 p.proc. W świętokrzyskim stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie sprzed roku.

Więcej informacji z rynku pracy przeczytasz na Bizblog.pl:

Stopa bezrobocia wzrośnie do 5,5 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że w październiku stopy bezrobocia minimalnie wzrośnie, następnie spadnie, by na początku roku zanotować wyraźny wzrost.

REKLAMA

Przewidujemy wzrost do 5,1 proc. w październiku, dalej utrzyma się ona na poziomie 5 proc.. Na początku przyszłego roku wzrośnie do niecałych 5,5 proc., głównie z uwagi na zmiany sezonowe – wskazuje Sergiej Druchyn.

Potem stopa bezrobocia utrzymywać się będzie na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA